Antinet.info – Xứng đáng là lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu, tin cậy và tuyệt đối trung thành

Sáng 12-7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2021) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất theo hình thức trực tuyến với các điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an chủ trì buổi lễ.

Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an nêu bật thành tích, đóng góp quan trọng của lực lượng An ninh nhân dân trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống Mỹ, cứu nước; sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trải qua 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, chiến công nối tiếp chiến công, đã bồi đắp nên truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân.

Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân luôn khẳng định phẩm chất cách mạng trong sáng, tinh thần mưu trí, dũng cảm của một lực lượng đặc biệt và chiến đấu trên trận tuyến đặc biệt; luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; phấn đấu hết mình cho sự nghiệp cách mạng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; góp phần to lớn cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Trong bối cảnh tình hình chính trị, an ninh, kinh tế thế giới bên cạnh mặt thuận lợi tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, đặt ra nhiều nguy cơ, thách thức đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, bất luận trong hoàn cảnh nào, lực lượng An ninh nhân dân phải luôn giữ vững nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý của Chính phủ; “chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình”. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia; nhận thức rõ yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với bảo vệ an ninh quốc gia, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Đảng bộ Công an Trung ương, Nghị quyết số 28-NQ/TW khóa XI về chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia.

Thứ hai, không ngừng tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân, “dựa vào dân, yên dân là nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia”. Tập trung củng cố phong trào ngay từ cơ sở ở các địa bàn chiến lược, trọng yếu về quốc phòng và an ninh; đa dạng hóa các hình thức, nội dung công tác vận động, tranh thủ chức sắc, người có uy tín trong tôn giáo, dân tộc, làm cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ, phát huy cao độ ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Thứ ba, lực lượng An ninh cần tiếp tục phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, đơn vị công an, quân đội để thực hiện thật tốt hơn nữa công tác nắm tình hình, nghiên cứu, dự báo chiến lược, nhận diện rõ hơn các nguy cơ bên trong, bên ngoài, các mối đe dọa, xâm phạm đến an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, các giải pháp bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, phục vụ hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế.

Tích cực phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động tình báo, gián điệp, khủng bố, phá hoại, kích động, biểu tình, gây rối, bạo loạn của các thế lực thù địch, phản động, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh thông tin- truyền thông, an ninh xã hội, an ninh trong các vùng dân tộc, tôn giáo và các địa bàn chiến lược. Đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, phải xác định bảo vệ an ninh kinh tế là một bộ phận rất quan trọng của bảo vệ an ninh quốc gia; kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ an ninh quốc gia với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong từng chủ trương, chiến lược, chính sách và đề án, dự án, kế hoạch cụ thể của các cấp, các ngành. 

Chú trọng công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng. Tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động chống phá trên không gian mạng, đặc biệt là mạng xã hội; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ, ban, ngành liên quan nâng cao năng lực phòng, chống hoạt động tấn công mạng, bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống thông tin trọng yếu của quốc gia. 

Nhận diện, xử lý đúng đắn và vận dụng sáng tạo quan điểm về đối tượng, đối tác trong bảo vệ an ninh quốc gia; tiếp tục tham gia sâu rộng, có hiệu quả vào các cơ chế hợp tác an ninh khu vực và toàn cầu, thiết lập các thế trận an ninh liên hoàn bên trong và bên ngoài biên giới quốc gia. 

Thứ tư, tiếp tục xây dựng lực lượng An ninh nhân dân trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Củng cố và phát huy mô hình tổ chức bộ máy của lực lượng An ninh bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, chuyên sâu, chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt từ Bộ đến địa phương theo mô hình Công an bốn cấp, phân công, phân cấp nhiệm vụ bảo vệ an ninh, nắm tình hình, phân tích xử lý tình hình những vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh từ sớm, từ cơ sở. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ An ninh có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật, nắm vững pháp luật, tinh thông, sắc bén nghiệp vụ, am hiểu về khoa học -công nghệ- kỹ thuật, tận tụy, sáng tạo trong công tác, mưu trí và dũng cảm trong chiến đấu và gắn bó máu thịt với nhân dân.

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng lực lượng An ninh nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Xứng đáng là lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành -0
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Công an Tô Lâm và các đại biểu tham quan khu trưng bày lịch sử, truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *