Antinet.info – Xây dựng Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp, nông nghiệp hiện đại

34860 1639901266016

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đoàn kết chặt chẽ, chung sức, đồng lòng, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra, xây dựng Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Ngày 19/12, tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất-phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, phát biểu ý kiến. Dự lễ kỷ niệm, có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Đại tướng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm; các đồng chí: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong tỉnh. 

Lễ kỷ niệm được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Trung tâm hội nghị tỉnh đến 10 điểm cầu thuộc các huyện, thành phố trong tỉnh.

Trước khi diễn ra lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu đã đến dâng hoa tại Tượng đài đồng chí Nguyễn Văn Linh, tưởng nhớ Tổng Bí thư của Đảng thời kỳ đầu đổi mới đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được, đóng góp tích cực và có hiệu quả vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình, kế hoạch đã đề ra, Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ tỉnh Hưng Yên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Một là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, làm cho tinh thần Nghị quyết thấm nhuần trong toàn Đảng, toàn dân, làm cho mọi người nhận thức đầy đủ, sâu sắc thời cơ, thuận lợi cần phải nắm bắt, phát huy; những khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua.

Tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, kiêu ngạo trước những thành tích, kết quả đã đạt được và cũng không hoang mang, bi quan, quá lo lắng trước những khó khăn, thách thức đang đặt ra. Để từ đó, cụ thể hóa mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thành các chương trình, kế hoạch, đề án với tinh thần quyết tâm cao, quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, đưa Hưng Yên tiếp tục tiến lên mạnh mẽ, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, hiện đại, văn minh, giàu đẹp. 

Hai là, phát huy hơn nữa các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và các doanh nghiệp để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Tập trung ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại và mang tính kết nối cao với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Phát triển có trọng tâm, trọng điểm, cân đối, hài hòa giữa các địa phương và giữa khu vực đô thị và nông thôn; phát triển công nghiệp gắn với phát triển thương mại, dịch vụ và đô thị.

Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan nông thôn với những nét đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Ba là, cần đặc biệt chú trọng nhiệm vụ giữ gìn và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy các giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc của quê hương khởi nguồn, cái nôi của phong trào xây dựng Gia đình văn hóa Việt Nam theo đúng tinh thần của Hội nghị Văn hóa toàn quốc mới đây. Phát triển văn hóa thực sự là “nền tảng tinh thần”, “động lực phát triển”.

Khơi dậy lòng tự hào của quê ta về truyền thống yêu nước, cách mạng, truyền thống lịch sử văn hóa, con người Hưng Yên, từ đó khơi dậy khát vọng, ý chí quyết tâm xây dựng và phát triển quê hương Hưng Yên phồn vinh, hạnh phúc.

Cùng sự phát triển kinh tế cũng cần tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các biện pháp giảm nghèo bền vững, bảo đảm công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trước mắt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, đặc biệt là đối với những người có công, người lao động mất việc làm, không có thu nhập vì dịch bệnh; quan tâm phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe và khám, chữa bệnh cho nhân dân từ cơ sở, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp mới.

Bốn là, tăng cường bảo đảm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc. Chú trọng công tác nắm bắt, dự báo, đánh giá tình hình, ngăn chặn và đấu tranh, xử lý có hiệu quả các yếu tố ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội, an ninh nông thôn ngay từ cơ sở; phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Quan tâm giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo; không để phát sinh khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện đông người, vượt cấp, hình thành các điểm nóng.

Năm là, cần phát huy thật tốt truyền thống 80 năm vẻ vang, anh hùng của Đảng bộ để xây dựng Đảng bộ Hưng Yên và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, trở thành Đảng bộ tiêu biểu của cả nước; với yêu cầu bảo đảm không ngừng tăng cường, củng cố đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, hệ thống chính trị và khối đoàn kết toàn dân; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng được nâng cao; công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị; các nguyên tắc tổ chức đảng và kỷ cương, kỷ luật trong Đảng được giữ vững, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín ngang tầm nhiệm vụ và dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám đột phá phát triển vì lợi ích chung; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp và của cả hệ thống chính trị, tạo bước phát triển mới của Đảng bộ về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, “thực sự là đạo đức, là văn minh”, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin yêu; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng… 

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, Hưng Yên là vùng đất có bề dày lịch sử hàng nghìn năm, nằm ở châu thổ sông Hồng, trung tâm đồng bằng Bắc Bộ; vùng đất địa linh, nhân kiệt, giàu truyền thống yêu nước, hiếu học, ý chí vượt khó thành tài.

Ở thời nào, Hưng Yên cũng có những người con xuất chúng, đóng góp lớn vào sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời đại Hồ Chí Minh, Hưng Yên có những chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà cách mạng kiệt xuất như các đồng chí Tô Hiệu, Lê Văn Lương; quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, có đóng góp lớn trong công cuộc đổi mới đất nước,…

Tháng 7/1941, Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Hưng Yên được thành lập, ghi dấu sự ra đời Đảng bộ tỉnh và sự lớn mạnh của phong trào cách mạng, đồng thời khẳng định tổ chức Đảng ở Hưng Yên đã hòa cùng dòng thác cách mạng của dân tộc, góp phần làm nên kỳ tích trong lịch sử Đảng và dân tộc ta. 

Sau gần 30 năm hợp nhất với tỉnh Hải Dương thành tỉnh Hải Hưng (1968-1996), ngày 1/1/1997, tỉnh Hưng Yên được tái lập. Qua 25 năm không ngừng đổi mới, sáng tạo, tỉnh Hưng Yên phát triển nhanh và khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật: Kinh tế liên tục tăng trưởng cao, bình quân 10,21%/năm; quy mô GRDP tăng 43,5 lần và đứng thứ 16/63 tỉnh, thành phố; kim ngạch xuất khẩu tăng 233 lần; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp (tỷ trọng công nghiệp và xây dựng hiện chiếm khoảng 64%); thu ngân sách nhà nước tăng nhanh, gấp hơn 210 lần và trở thành 1/16 tỉnh, thành phố tự cân đối được ngân sách, có điều tiết về ngân sách trung ương từ năm 2017; hiện có hơn 2.000 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký hơn 244 nghìn tỷ đồng và gần 6 tỷ USD; hạ tầng công nghiệp phát triển nhanh với 7 khu công nghiệp đang hoạt động thu hút nhiều dự án đầu tư lớn, sử dụng công nghệ hiện đại.

100% số xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới và được Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh đạt nông thôn mới năm 2020, đứng thứ 3 cả nước và hiện đang hướng tới thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. GRDP bình quân đạt 87,7 triệu đồng/người, gấp 35 lần. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,32%. Toàn tỉnh có 423 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 79%.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai nghiêm túc. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập được đổi mới, sắp xếp theo hướng tinh gọn hơn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giảm biên chế, giảm đầu mối, giảm cấp trung gian. Hiện nay, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên có 13 đảng bộ trực thuộc với 69.618 đảng viên, sinh hoạt tại 552 tổ chức cơ sở đảng và 2.721 chi bộ trực thuộc. 

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Hưng Yên quyết tâm thực hiện 3 đột phá: Xây dựng, triển khai, quản trị quy hoạch phát triển một cách bài bản, khoa học gắn với chiến lược phát triển của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 dựa trên 3 trụ cột chính: phát triển công nghiệp công nghệ cao-thương mại, dịch vụ hiện đại-đô thị sinh thái, thông minh; Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, uy tín ngang tầm nhiệm vụ,…

Tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động Hạng nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *