Antinet.info – Xây dựng Đắk Lắk xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên

Sáng 30/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và thảo luận thông qua các dự thảo nghị quyết. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Phát biểu tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác triển khai và kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đắk Lắk.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Với gần 1,4 triệu cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ rất cao (99,76%), cao hơn tỷ lệ chung của cả nước (99,60%). Số lượng, cơ cấu, thành phần bảo đảm như dự kiến; trình độ, chất lượng chuyên môn của đại biểu được nâng cao. Đã bầu được chín đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 5/9 người là nữ đại biểu Quốc hội, đạt tỷ lệ 55,55%, cao hơn trung bình của cả nước. Có 75 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó tỷ lệ đại biểu là người dân tộc thiểu số đạt rất cao (26,67%), cao hơn tỷ lệ trung bình của cả nước (16,39%); có 513 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 4.635 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng 75 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đang có mặt tại Hội trường và 5.148 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã đã được cử tri tỉnh tín nhiệm lựa chọn làm người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình. Đồng thời căn dặn: Với sự tín nhiệm, tin tưởng của đồng bào, cử tri tỉnh Đắk Lắk, các vị đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh cần nhận thức sâu sắc trọng trách và vinh dự là người đại biểu của nhân dân, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn phẩm chất, đạo đức, gần gũi, trân trọng lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri và nhân dân; nâng cao trình độ về mọi mặt, tích cực, chủ động đóng góp công sức, trí tuệ trong các hoạt động của địa phương; đổi mới và sáng tạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt chương trình hành động cùng những lời hứa của mình, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng lớn lao trước cử tri và nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận nhiệm kỳ 2016-2021, hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk có nhiều đổi mới, chất lượng và hiệu quả. Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, cơ quan đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện đúng chức quyền, nhiệm vụ theo quy định pháp luật, hoàn thành tốt Chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 đã đề ra, góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong lĩnh vực giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kết luận số 67-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị: Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hơn nữa. Cần bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; sự giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chương trình toàn khóa, hằng năm cần bám sát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 67-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; chú trọng thực hiện các khâu đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế; nhất là chính sách, thể chế cụ thể hóa bằng các nghị quyết thích hợp của Hội đồng nhân dân tỉnh; nghiên cứu, đề xuất Quốc hội, Chính phủ các thể chế, chính sách phù hợp để Đắk Lắk phát huy được những lợi thế, tiềm năng nhằm phát triển nhanh, bền vững hơn nữa, thật sự trở thành trung tâm của vùng Tây Nguyên, tầm nhìn trở thành trung tâm của Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia và Tiểu vùng sông Mê Công.

Bên cạnh đó, tích cực, chủ động, sáng tạo, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cũng như lề lối làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh trên cơ sở phát huy cao độ trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là các đại biểu chuyên trách; phát huy tính nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đại biểu dân cử với cử tri; nhất là sự chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới trong hoạt động giám sát, thẩm tra, chất vấn, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tham gia ý kiến xây dựng pháp luật… của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp tham gia có hiệu quả các chương trình giám sát của Quốc hội tại địa phương; tham gia tích cực vào chương trình xây dựng pháp luật, các dự án luật trình Quốc hội theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham gia vào các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương theo chức năng, thẩm quyền được giao.

Phát huy hiệu quả công tác phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội Đắk Lắk trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội để tăng cường hiệu quả giám sát, đồng thời huy động và phát huy sự tham gia đông đảo của các chuyên gia, nhà khoa học trong các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, chú trọng công tác bồi dưỡng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân, nâng cao chất lượng bộ máy tham mưu, giúp việc của Thường trực hội đồng, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá cao trong nhiệm kỳ 2016-2020 và 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, dưới sự lãnh đạo quyết liệt, chủ động, sáng tạo của Tỉnh ủy; sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự ủng hộ, giúp đỡ kịp thời của Trung ương, các cấp ủy, chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo nhân dân trong tỉnh đã quyết tâm thi đua, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, góp phần đạt và vượt mức hầu hết các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tạo nhiều chuyển biến tích cực về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, được cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, nhiệm kỳ mới, bộ máy mới, khí thế mới, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là quyết định những vấn đề quan trọng, góp phần phát triển Đắk Lắk, phát huy tiềm năng, lợi thế địa lý, vị trí trung tâm về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh để xây dựng Đắk Lắk ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên, đáp ứng được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Đắk Lắk nói riêng, niềm tin của Trung ương, của Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân cả nước nói chung.

Xây dựng Đắk Lắk xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên -0
Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19. 

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk tiến hành bầu các chức danh Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: đồng chí Y Vinh Tơ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó  Chủ  tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh thay đồng chí Y Biêr Niê; bầu đồng chí Trần Phú Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; bầu các Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân và quyết định số lượng ủy viên các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; bầu hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

Theo đó, đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Hà tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Cảnh, H’Yim Kdoh và Y Giang Gry Niê Knơng được tín nhiệm tiếp tục bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đến thăm và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk. Đến thăm và tặng 50 suất quà cho các công nhân lao động, công nhân là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn bị tác động bởi dịch Covid-19.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *