Antinet.info – Về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XI

Ngày 30/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về công tác “Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XI” (Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”).

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Các đồng chí: Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo; Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Tài chính, chủ trì Hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, đất đai là nguồn tài nguyên đặc biệt, nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước. Việc đổi mới, bổ sung, hoàn thiện chính sách đất đai cho phù hợp yêu cầu thực tiễn và sự phát triển của xã hội luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm.

Đồng chí nêu rõ, thực tế triển khai thực hiện các quan điểm chỉ đạo, định hướng đổi mới chính sách pháp luật về đất đai của Đảng và Nhà nước ta thời gian qua đã tác động tích cực, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường; thị trường đất đai từng bước đi vào nền nếp có sự điều tiết của nhà nước, tạo thêm nguồn thu quan trọng cho ngân sách.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, chính sách, pháp luật về đất đai của nước ta còn bất cập, hạn chế, cản trở quá trình phát triển của đất nước. Tổng kết Nghị quyết số 19 là tiền đề quan trọng để xây dựng nghị quyết mới, bảo đảm nguồn tài nguyên đất đai của đất nước được khai thác, sử dụng hiệu quả nhất, bền vững hơn.

Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19 làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về công tác tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XI -0
 Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, tập trung phân tích, đánh giá những tồn tại, nguyên nhân hạn chế của chính sách pháp luật về đất đai, đề xuất nhiều nội dung đổi mới, hoàn thiện.

Nhiều ý kiến kiến nghị sửa đổi, bổ sung đối với chính sách tài chính, chính sách thuế, như: Sửa đổi, bổ sung quy định về người sử dụng đất nhằm đảm bảo sự phù hợp quy định của Luật Nhà ở; Sửa đổi, bổ sung quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; Hoàn thiện cơ chế về thu hồi đất; Quy định cụ thể về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Hoàn thiện quy định về giá đất; Rà soát cơ chế chính sách về đất đai; Hoàn thiện các chính sách thuế liên quan bất động sản; Phân định rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương trong thực hiện chính sách pháp luật về đất đai;…

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *