Antinet.info – Triển khai thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn

5o7a8044 bo truong phat bieu 1638351690818

Sáng 1/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội và Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy. 

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.

Những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã có nhiều chủ trương, giải pháp về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy được tăng cường; nhận thức của cá nhân, tổ chức về vai trò, trách nhiệm trong phòng cháy, chữa cháy được nâng lên; phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy ngày càng được coi trọng và phát triển sâu rộng… 

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện các chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đồng thời phổ biến Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến các bộ, ban, ngành, tỉnh ủy, thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thống nhất triển khai thực hiện trong thời gian tới nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét hơn nữa trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.  
 
Hội nghị đã tổng hợp, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2016 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và kết quả thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đại diện lãnh đạo Bộ Công an phổ biến những nội dung cơ bản Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư và Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW.

Kết luận Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương, ghi nhận những thành tích mà các bộ, ban, ngành, tỉnh ủy, thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã đạt được trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Chỉ đạo một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh việc tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quan điểm, chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; Xác định rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia triển khai thực hiện. 

Trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phải lấy phòng ngừa là chính, có giải pháp đồng bộ để kiềm chế sự gia tăng các vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Do vậy, cần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác này; tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn để tạo cơ sở pháp lý vững chắc trong việc triển khai tổ chức thực hiện. 

Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; gắn kết chặt chẽ phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Các bộ, ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm việc kết nối đồng bộ với các ngành, lĩnh vực, với địa phương và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội để khắc phục những khó khăn, phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.