Antinet.info – Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức và hành động thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong các cơ quan Trung ương

Chiều 24- 4, tại Nghệ An, Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư tổ chức Hội nghị sơ kết năm năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị tập trung đánh giá những kết quả tích cực qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối.  

Hội nghị thống nhất đề ra nhiệm vụ trọng tâm thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong thời gian tới. Trong đó, coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo Bác, đồng thời, tiếp tục thực hiện chuyên đề hằng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối .

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Đảng bộ Khối cơ quan T.Ư bao gồm tổ chức đảng của các cơ quan tham mưu chiến lược, đầu não của Trung ương, vì vậy việc triển khai sâu rộng và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng, có sức lan tỏa lớn đến các đảng bộ, chi bộ khác trong toàn quốc, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong các tổ chức cơ sở đảng và từng cán bộ, đảng viên. Đảng bộ Khối phải là Đảng bộ mẫu mực, gương mẫu trong quán triệt, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, với cách làm  đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, gắn nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực, nhất là về công tác tổ chức, cán bộ. Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Các cán bộ, đảng viên và người lao động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt phương châm nêu gương “nói đi đôi với làm”; lấy đổi mới là phương thức tư duy, lấy hiệu quả nêu gương và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao là cơ sở để đánh giá kết quả làm theo.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, mỗi cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan đơn vị phải thật sự là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm hằng ngày trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối tiếp tục rút kinh nghiệm, hoàn thiện các mô hình chuẩn mực trong thực hiện Chỉ thị 05, nhất là tập trung xây dựng chuẩn mực cán bộ làm công tác xây dựng Đảng ở các cơ quan chiến lược như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định; đó là “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp”;  thực hiện tốt quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế, văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, trao đổi kinh nghiệm giữa các đảng ủy trực thuộc về kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05 trong Đảng bộ Khối .

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt đề nghị toàn Đảng bộ  tiếp tục phát huy cao độ vai trò  lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm, coi trọng tính hiệu quả, thiết thực ngay từ khâu xây dựng văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện; công tác tổ chức học tập, nghiên cứu chuyên đề cho cán bộ, đảng viên, cho đến việc lựa chọn, đăng ký, cam kết làm theo; tiếp tục xác định rõ việc tổ chức thực hiện Chỉ thị và các văn bản của Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối tổ chức trao bằng khen tặng 49 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Trước đó, tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư đã tổ chức lễ báo công dâng Bác. Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Thái Thanh Quý, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và đại diện lãnh đạo, cán bộ, đảng viên của các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư.

Sáng cùng ngày, Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ tư (mở rộng). Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Hội nghị thảo luận về báo cáo kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định số 98-QĐ/TW ngày 22-10-2007 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đảng ủy Khối thống nhất xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cụ thể hóa chủ trương, đường lối, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết phù hợp với điều kiện, đặc thù của Đảng bộ Khối.

Kết luận hội nghị đồng chí Huỳnh Tấn Việt lưu ý, việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động cần tập trung khắc phục, giải quyết những hạn chế, yếu kém của nhiệm kỳ trước, thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ do Đại hội XIII của Đảng xác định, cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch theo từng lĩnh vực, có lộ trình rõ ràng để triển khai thực hiện, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo, bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả. Trong đó, việc thực hiện triển khai Chương trình hành động với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn theo phương châm “chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100”, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *