Antinet.info – Tiếp tục đúc kết và đưa lý luận vào thực tiễn một cách hiệu quả

Ngày 26/6, Tỉnh ủy Quảng Ninh và Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025. Dự lễ ký kết có có PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản và đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Từ năm 2013 đến nay, các hoạt động hợp tác tuyên truyền giữa Tỉnh Quảng Ninh và Tạp chí Cộng sản đã được triển khai và thực hiện đạt kết quả tốt, cơ bản đáp ứng yêu cầu về việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, bám sát những vấn đề cốt lõi, mục tiêu tổng quát về chiến lược, định hướng phát triển của tỉnh Quảng Ninh.

Hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về tỉnh Quảng Ninh trên các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản được duy trì thường xuyên và được phát hành tới tất cả các tổ chức cơ sở Đảng của tỉnh; Các hoạt động phối hợp tổ chức Hội thảo lý luận tầm quốc gia được duy trì và tạo sự lan tỏa. Thông qua hoạt động tuyên truyền, quảng bá trên các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản đã góp phần giới thiệu và quảng bá hình ảnh tỉnh Quảng Ninh năng động, sáng tạo thực hiện phát triển kinh tế – xã hội với những bước đi mang tính đột phá, tiên phong.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khẳng định: Với vị trí, vai trò, thế mạnh là cơ quan lý luận và chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Tạp chí Cộng sản đã góp phần thiết thực trong việc tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, xây dựng các quyết sách của tỉnh Quảng Ninh. Thông qua việc ký kết chương trình phối hợp công tác với Tạp chí Cộng sản, hoạt động thông tin, tuyên truyền về kết quả, thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Quảng Ninh ngày càng sâu sắc, hiệu quả, có chiều sâu.

Tiếp tục đúc kết và đưa lý luận vào thực tiễn một cách hiệu quả -0
Quang cảnh Hội nghị Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 giữa Tỉnh ủy Quảng Ninh và Tạp chí Cộng sản 

PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cám ơn sự phối hợp trong công tác tuyên truyền của tỉnh Quảng Ninh với Tạp chí Cộng sản những năm qua.

Đồng chí nhấn mạnh, Quảng Ninh là địa phương có nhiều dư địa cho những người làm công tác tổng kết lý luận thực tiễn. Những cách làm mới, đột phá, mô hình tốt trong việc vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng trong điều kiện thực tiễn cụ thể, đặc thù của tỉnh chính là nguồn chất liệu rất quý để góp phần tổng kết thực tiễn, đúc kết lý luận, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và đất nước nói chung.

Tạp chí Cộng sản đã thực hiện được nhiều nội dung tuyên truyền về Quảng Ninh trên tất cả các ấn phẩm về tổng kết thực tiễn, lý luận chính trị của Tạp chí Cộng sản. Đồng chí tin tưởng, chương trình hợp tác giữa Tỉnh ủy Quảng Ninh và Tạp chí Cộng sản sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, nâng tầm hơn trong giai đoạn tới.

Tỉnh ủy Quảng Ninh và Tạp chí Cộng sản tiếp tục chương trình hợp tác giai đoạn 2021-2025 và xác định phối hợp tập trung vào tổng kết thực tiễn – lý luận mô hình đổi mới sáng tạo và phương thức phát triển của tỉnh Quảng Ninh.

Trong đó, tập trung vào các vấn đề trọng tâm về: Đột phá từ đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu; nhận diện mâu thuẫn, phát hiện tiềm năng nổi trội, lợi thế cạnh tranh, giá trị khác biệt để tạo đột phá cho phát triển; chuyển đổi mô hình, phương thức phát triển gắn với tổ chức lại không gian phát triển, hình thành các hành lang, trục động lực phát triển mới; khơi thông nguồn lực của mọi thành phần kinh tế, phát huy các động lực tăng trưởng cho tăng tốc và bứt phá; kết hợp vai trò kiến tạo, phát triển của Đảng bộ, chính quyền với động lực của thị trường trong phát triển kinh tế – xã hội;

Phát triển hài hòa cơ cấu kinh tế dịch vụ – công nghiệp – nông nghiệp dựa trên lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh gắn với tổ chức lại, xử lý quan hệ nông thôn – đô thị; chính sách phát triển lấy con người làm trung tâm, tìm động lực mới cho phát triển văn hoá -xã hội, vốn hóa các tài nguyên văn hóa, nâng cao phúc lợi xã hội và chăm lo an sinh xã hội cho người dân; thực hiện “mục tiêu kép” trong trạng thái bình thường mới; chuyển đổi phương thức phát triển; đột phá từ chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp chế biến, chế tạo; phát triển bền vững kinh tế – xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, thu hẹp khoảng cách vùng miền.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *