Antinet.info – Thông qua Nghị quyết Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

z2928700513107 9768ad33ff4e2de2e 1636717398523

Với tỷ lệ 92,18% các đại biểu tán thành, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Nghị quyết Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Trong phiên họp chiều 12/11, sau khi Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết, các đại biểu tại hội trường Diên Hồng và đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hệ thống điện tử.

Kết quả, có 460/465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, bằng 92,18% số đại biểu Quốc hội. Theo đó, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025.

Nghị quyết đề ra một số mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, trong đó tốc độ tăng năng suất lao động bình quân trên 6,5%/năm; nâng cao tỷ trọng đóng góp của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào tăng trưởng, trong đó năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đạt khoảng 45% GDP. Thu hẹp khoảng cách về năng lực cạnh tranh quốc gia với các nước trong nhóm ASEAN-4, đặc biệt đối với các chỉ số về thể chế, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực. 

Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 bình quân 3,7% GDP; giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021, có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ tài chính.

Nghị quyết đặt mục tiêu bảo đảm tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 32 – 34% GDP. Nâng cao chất lượng thể chế quản lý đầu tư công đạt mức tiệm cận quốc tế. Nợ xấu nội bảng của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng duy trì ở mức dưới 3%, từng bước phát triển thị trường mua bán nợ chuyên nghiệp, bền vững.

Phát triển mạnh các loại thị trường, trong đó quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt tối thiểu 85% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 47% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt khoảng 20% GDP.

Thông qua Nghị quyết Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 -0
Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025 qua màn hình điện tử. 

Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai trong bộ chỉ số về Năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) tăng 10 – 15 bậc so với năm 2019. Hoàn thành việc xây dựng và công khai Hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý và sử dụng đất đai. Chỉ số Chất lượng đào tạo nghề trong bộ chỉ số về Năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) tăng 40 – 50 bậc; chỉ số Kỹ năng của sinh viên tăng 45 bậc so với năm 2019.

Tỷ trọng chi cho khoa học công nghệ đạt không dưới 1% GDP; số lượng doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình 15%/năm giai đoạn 2021 – 2025.

Phấn đấu đạt khoảng 1,5 triệu doanh nghiệp, trong đó có khoảng 60 nghìn đến 70 nghìn doanh nghiệp quy mô vừa và lớn; tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP khoảng 55%; tối thiểu 5 đến 10 sản phẩm quốc gia xây dựng được thương hiệu quốc tế.

Kinh tế số chiếm 20% GDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%. 

Phấn đấu đến hết năm 2025 có khoảng 35 nghìn hợp tác xã, trong đó có trên 3.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản, khoảng 35% hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị.

Nghị quyết cũng đặt ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025, trong đó tập trung hoàn thành các mục tiêu cơ cấu lại đầu tư công, ngân sách nhà nước, hệ thống các tổ chức tín dụng và đơn vị sự nghiệp công lập.

Phát triển các loại thị trường, bao gồm thị trường tài chính, thị trường quyền sử dụng đất, thị trường lao động, thị trường khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng nguồn lực.

Phát triển lực lượng doanh nghiệp; thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Phát triển kinh tế đô thị, tăng cường liên kết vùng, liên kết đô thị – nông thôn và phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn.

Cơ cấu lại các ngành theo hướng hiện đại, phát triển kinh tế xanh, bền vững và phát huy yếu tố tối đa các tiềm năng, lợi thế.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.