Antinet.info – Thông báo kết quả Ðại hội XIII tới Ðảng Cánh tả Ðức

Ngày 24/6, tại Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Ðại hội XIII của Ðảng Cộng sản Việt Nam tới Ðảng Cánh tả Ðức, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại Trung ương thông báo những nội dung chính của văn kiện Ðại hội XIII về phát triển kinh tế – xã hội, văn hóa, xây dựng Ðảng…; giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và bài phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Ðồng chí khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ với Ðức, mong muốn hợp tác giữa hai Ðảng góp phần đưa quan hệ Ðối tác chiến lược Việt Nam – Ðức phát triển tích cực, thực chất và hiệu quả; đề nghị Ðảng Cánh tả Ðức ủng hộ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Liên hiệp châu Âu (EU), trong đó có Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA).

Hai đồng Chủ tịch Ðảng Cánh tả Ðức chúc mừng về thành công Ðại hội XIII của Ðảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu và tầm nhìn phát triển đất nước mà Ðại hội XIII đã đặt ra.

Các lãnh đạo Ðảng Cánh tả Ðức đánh giá cao mối quan hệ ngày càng thực chất giữa Ðảng Cánh tả Ðức và Ðảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định hợp tác với Ðảng Cộng sản Việt Nam là một phần quan trọng trong quan hệ đối ngoại của Ðảng Cánh tả Ðức.

Tại hội nghị, hai bên cũng thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ hai Ðảng, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *