Antinet.info – Thành ủy TP Hồ Chí Minh và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ký Chương trình phối hợp truyền thông năm 2021

Ngày 28/6, dưới sự ủy quyền của Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ký kết Chương trình phối hợp truyền thông năm 2021.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Dự lễ ký có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê; Tổng giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Tổng Biên tập Báo Điện tử Chính phủ Nguyễn Hồng Sâm; Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Văn Minh cùng lãnh đạo, cán bộ một số phòng nghiệp vụ, chuyên môn thuộc hai đơn vị.

Chương trình phối hợp truyền thông năm 2021 được triển khai ký kết nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp đẩy mạnh việc triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2025.

Theo kế hoạch, hai bên phối hợp xây dựng hệ thống dữ liệu trực tuyến về TP Hồ Chí Minh trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; thông tin chính thức về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các hoạt động văn hóa, đối ngoại của TP Hồ Chí Minh. Đặc biệt, thông qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, đây sẽ là nơi phản ánh thực tế chính sách đến người dân nhằm tạo ra hiệu ứng xã hội sâu rộng, thúc đẩy chính sách xã hội đi vào chiều sâu, góp phần vào công cuộc xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành thành phố có chất lượng sống tốt – văn minh – hiện đại – nghĩa tình.

Trên tinh thần đó, Chương trình phối hợp truyền thông nêu rõ trách nhiệm của hai bên, trong đó tập trung vào một số nhóm nội dung: Phối hợp chặt chẽ trong việc thông tin về quá trình tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia, các dự án phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố trong giai đoạn 2021-2025; truyền thông các giải pháp sáng tạo của Thành phố trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, những mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế – xã hội; theo dõi thông tin phản hồi của dư luận để tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh hoặc ban hành cơ chế phù hợp, tạo điều kiện triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội TP Hồ Chí Minh.

Hai bên cũng sẽ phối hợp nâng cấp Chuyên trang Thành phố Hồ Chí Minh hiện có trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (tphcm.chinhphu.vn; hochiminhcity.vn); phối hợp cập nhật thông tin dữ liệu cho Chuyên trang; đẩy mạnh thông tin dưới nhiều hình thức trên các nền tảng truyền thông Cổng Thông tin điện tử Chính phủ… Báo cáo, đánh giá kết quả thực tế hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp truyền thông.

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê đánh giá chương trình ký kết này có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng và phát triển của TP Hồ Chí Minh. Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, trong quá trình xây dựng và phát triển Thành phố, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP Hồ Chí Minh luôn nhận thức sâu sắc việc quán triệt chủ trương đường lối của Đảng; gắn lý luận với thực tiễn là những yêu cầu quan trọng hàng đầu. Do vậy, việc phối hợp chặt chẽ giữa Đảng bộ Thành phố với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trong việc thông tin thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp đẩy mạnh việc triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo là rất phù hợp và cần thiết.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh tin tưởng trong thời gian tới Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá về Thành phố; kịp thời có những góp ý, hiến kế xây dựng TP Hồ Chí Minh … qua đó, tạo ra những thông tin tích cực lan tỏa trong nhân dân TP Hồ Chí Minh và cả nước.

Về phía Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Sâm nhấn mạnh: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ là cơ quan truyền thông đa phương tiện, do đó thông tin sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, các hoạt động kinh tế – xã hội nổi bật trên địa bàn thông qua các nền tảng truyền thông của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, như Báo điện tử Chính phủ, các Chuyên trang trong đó có Chuyên trang Thành phố Hồ Chí Minh, mạng xã hội… sẽ đến với bạn đọc nhanh và hiệu quả nhất, đặc biệt là trong bối cảnh Thành phố đang cùng cả nước tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

Xác định TP Hồ Chí Minh là một đô thị, trung tâm kinh tế, đầu mối giao lưu lớn nhất cả nước, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá những kết quả, thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội,… của Thành phố. Tiếp tục là cầu nối thông tin giữa người dân, doanh nghiệp Thành phố với Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành Trung ương…

Để thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp, Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Sâm mong rằng, Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục quan tâm tạo điều kiện, có sự chỉ đạo các cơ quan chức năng của Thành phố, chính quyền các quận, huyện và TP Thủ Đức chủ động cung cấp thông tin cho Cổng Thông tin điện tử Chính phủ về các chủ trương, chính sách; phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức các tọa đàm, triển khai các chuyên đề thông tin; tạo điều kiện cho phóng viên của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trong hoạt động tác nghiệp.

Cho rằng, với sự quan tâm của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh và các sở, ban ngành chức năng, trong đó đầu mối là Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Tổng Biên tập Báo Điện tử Chính phủ tin tưởng Chương trình phối hợp truyền thông năm 2021 giữa hai đơn vị sẽ đạt được kết quả cao nhất, đóng góp vào sự phát triển chung của Thành phố.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *