Antinet.info – Thái Bình bầu các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh

Sáng 24-6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình đã khai mạc Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu ý kiến.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Với sự thống nhất cao của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tại kỳ họp đã bầu ông Nguyễn Tiến Thành giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Đặng Thanh Giang và Nguyễn Xuân Khánh trúng cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Khắc Thận trúng cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Quang Hưng, ông Lại Văn Hoàn và bà Trần Thị Bích Hằng trúng cử Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu các chức danh trưởng ban và phó trưởng các ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử vừa qua.

Phát biểu ý kiến, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình sau kỳ họp này cần khẩn trương ổn định tổ chức, sắp xếp cán bộ, kiện toàn bộ máy chính quyền tỉnh; sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; xây dựng chương trình công tác, phân công nhiệm vụ của tập thể, từng thành viên trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn kết, trách nhiệm, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương; đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, bảo đảm Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các cơ quan thuộc chính quyền các cấp trong tỉnh hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí nhấn mạnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình cần tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng các kỳ họp, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo thẩm quyền.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *