Antinet.info – Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Chiều 16/11, tại Trường Chính trị tỉnh Lào Cai, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương và đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai và cán bộ, giảng viên chủ chốt của Trường Chính trị tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. 

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác đào tạo lý luận chính trị, xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn.

Trong những năm qua, Tỉnh ủy Lào Cai lãnh đạo thực hiện thường xuyên, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; bảo đảm nâng cao trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai; tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; lãnh đạo đổi mới việc học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng trong từng lĩnh vực, bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, đúng nội dung, đối tượng và thời gian quy định, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện đúng theo các hướng dẫn, quy định của Trung ương về tiêu chuẩn, đối tượng, nguyên tắc và chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, góp phần củng cố, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất cao trong Đảng.

Trường Chính trị tỉnh và các Trung tâm Chính trị đã tích cực, chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị làm tốt khâu rà soát đội ngũ, dự báo nhu cầu đào tạo cán bộ ở cơ sở, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng một cách khoa học, bảo đảm chất lượng. Đội ngũ cán bộ, giảng viên tại Trường Chính trị tỉnh và các Trung tâm Chính trị  được kiện toàn, có trình độ và tiêu chuẩn bảo đảm theo yêu cầu đặt ra.

Tuy nhiên, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy của Trường Chính trị và các Trung tâm Chính trị còn thiếu; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương còn hạn chế, chất lượng chưa cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận Lào Cai là tỉnh có cách làm mới, sáng tạo trong triển khai đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, trong phát triển kinh tế – xã hội và phòng, chống dịch Covid-19… Điều này thể hiện rõ ở các chỉ tiêu, mục tiêu tỉnh đã đạt được. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng chỉ rõ, cùng với những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực cùng những kinh nghiệm đã và đang được tỉnh tổng kết, Lào Cai cần tiếp tục nghiên cứu và sáng tạo, đổi mới để thúc đẩy sự phát triển ở các lĩnh vực, chú ý dựa trên nền tảng của khoa học và công nghệ.

Tỉnh cần coi trọng hơn việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên các kiến thức, kinh nghiệm về chuyên môn, kỹ năng quản lý nhưng phải đặc biệt coi trọng đến lập trường, bản lĩnh, kiên định đường lối đối mới và những nguyên tắc về xây dựng đảng…

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một mặt trận lý luận rộng rãi của cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Để nhiệm vụ này được thực hiện thường xuyên, toàn diện hơn, cần nâng cao hơn nữa nhận thức chính trị, bản lĩnh của cán bộ, đảng viên, kiên định mục tiêu, khẳng định thành quả đã đạt được; đấu tranh có căn cứ, kiên quyết, thuyết phục những luận điệu sai trái, gây tâm lý hoang mang. Cần tích cực đấu tranh phản bác đi vào chiều sâu, thật sự có hiệu quả, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, từ đó góp phần củng cố niềm tin đối với Đảng.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.