Antinet.info – Quốc hội quyết định việc đánh giá lại quy mô GDP sau mỗi 5 năm

8 1636714825912

Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua quy định mới về đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước (GDP). Theo đó, định kỳ 5 năm, sau khi rà soát quy mô GDP, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định về việc đánh giá lại quy mô GDP.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Chiều 12/11, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

Trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ, căn cứ vào thực tiễn thống kê cũng như thông lệ thống kê quốc tế, việc quy định 5 năm thực hiện rà soát về việc đánh giá lại quy mô GDP là phù hợp, cần thiết. Tổng điều tra kinh tế sẽ được thực hiện theo kỳ 5 năm một lần, sau khi có kết quả tổng điều tra kinh tế sẽ là thời điểm thích hợp để Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát quy mô GDP.

Các giai đoạn rà soát, đánh giá lại quy mô GDP sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu sau khi Luật được Quốc hội thông qua. Trên cơ sở kết quả rà soát, cơ quan chức năng sẽ báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, quyết định việc đánh giá lại hay không đánh giá lại.

Quốc hội quyết định việc đánh giá lại quy mô GDP sau mỗi 5 năm -0
Quang cảnh phiên làm việc chiều 12/11. (Ảnh: LINH NGUYÊN)

Về Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra và Cơ quan soạn thảo phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia; sửa đổi, bổ sung từ 20 thành 21 nhóm và từ 222 chỉ tiêu thành 230 chỉ tiêu; bổ sung 10 chỉ tiêu, trong đó đã bổ sung một số chỉ tiêu phản ảnh về chất lượng; bỏ 4 chỉ tiêu và tách 2 chỉ tiêu thành các chỉ tiêu độc lập.

Về một số ý kiến đề nghị Chính phủ khẩn trương ban hành Nghị định điều chỉnh quy trình biên soạn GDP và GRDP ngay sau khi Luật được thông qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn, để khi dự thảo Luật được thông qua, có hiệu lực thi hành thì thực hiện được ngay, khắc phục tình trạng Luật chờ nghị định.

Sau khi Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý của dự thảo Luật, các đại biểu tại hội trường Diên Hồng và đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành biểu quyết thông qua dự án Luật.

Quốc hội quyết định việc đánh giá lại quy mô GDP sau mỗi 5 năm -0
Kết quả biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Kết quả, có 462/473 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, bằng 92,59% tổng số đại biểu Quốc hội. Theo đó, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, gồm 2 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022.

Bên cạnh việc sửa đổi, bổ sung 2 nội dung của Luật Thống kê hiện hành, Luật mới thông qua cũng ban hành Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia mới thay thế cho Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia cũ.

Đáng chú ý, Luật mới thông qua cũng quy định rõ, người đứng đầu cơ quan thống kê cấp tỉnh công bố thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Đối với thông tin thống kê của chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh là phân tổ của chỉ tiêu thống kê quốc gia thì phải thống nhất về chuyên môn, nghiệp vụ với cơ quan thống kê Trung ương trước khi công bố.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.