Antinet.info – Quan tâm chăm lo, phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số

ttxvn 1117 chu tich nuoc nguyen 1637156694081

Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021) và kỷ niệm 18 năm thực hiện “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, chiều 17/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín, trưởng thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước,  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước chào mừng 25 đại biểu là trưởng thôn, người có uy tín của 7 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn về thăm Thủ đô; đồng thời biểu dương, đánh giá cao 1.300 người có uy tín và các trưởng thôn của tỉnh Bắc Kạn là những tấm gương sáng, lan tỏa trong đời sống xã hội. 

Chủ tịch nước khẳng định, người có uy tín luôn có vị trí, vai trò, tiếng nói quan trọng, được quần chúng tín nhiệm, tôn vinh, là nhịp cầu nối gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân. Những người có uy tín, trưởng thôn của Bắc Kạn đã phát huy vai trò của mình đối với gia đình và cộng đồng xã hội bằng kinh nghiệm sống phong phú, lòng nhiệt tình cách mạng và sự gương mẫu, tận tụy; thật sự là “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân; trở thành hạt nhân tiêu biểu, gương mẫu trong tuyên truyền, vận động, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; không quản ngại khó khăn đến từng hộ dân, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc, nhất là vùng sâu, vùng xa. Đây cũng là những người đi đầu thực hiện và vận động nhân dân thực hiện các quy ước, hương ước của các thôn, bản; tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, một yêu cầu quan trọng được Đảng, Bác Hồ đặc biệt coi trọng, nhắc nhở trong đại gia đình 54 dân tộc anh em. 

Những người có uy tín còn là cầu nối quan trọng để gắn kết bà con, giúp đỡ nhau trong tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất và đời sống; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; chăm lo cho con em đến trường; đặc biệt là xây dựng nông thôn mới, tạo diện mạo mới cho nông thôn Bắc Kạn hiện nay. Cho biết Bắc Kạn là một trong những địa phương có độ che phủ rừng lớn nhất cả nước với tỷ lệ 73%, Chủ tịch nước cho rằng, thành tích này có vai trò quan trọng của những người có uy tín trong vận động nhân dân bảo vệ, phát triển rừng.

Nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng nêu trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng: chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, người có uy tín tiêu biểu trong vùng dân tộc thiểu số, Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương nói chung, tỉnh Bắc Kạn nói riêng quán triệt sâu sắc quan điểm này; tiếp tục có thêm nhiều giải pháp chăm lo phát triển, phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đó cũng là yêu cầu đối với công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của của cấp ủy, chính quyền cơ sở.

Theo đó, Chủ tịch nước yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt Quyết định số 12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, coi việc xây dựng đội ngũ người có uy tín là một trong những “nhiệm vụ đặc biệt” trong công tác cán bộ ở cơ sở. Tạo điều kiện cho người có uy tín được tham gia góp ý xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Các địa phương cũng cần quan tâm bồi dưỡng, bố trí, sử dụng người có uy tín vào các tổ chức xã hội, tham gia vào các tổ chức đoàn thể, xã hội tại khu dân cư; quan tâm động viên, biểu dương kịp thời những đóng góp của người có uy tín, trưởng thôn. Sớm phát hiện những nhân tố trẻ, tích cực, có nhiệt huyết, có đổi mới trong sản xuất, kinh doanh, sáng tạo khởi nghiệp, khả năng dẫn dắt cộng đồng… để xây dựng và “trẻ hóa” đội ngũ người có uy tín. 

Đối với các trưởng thôn, người có uy tín của Bắc Kạn nói riêng, cả nước nói chung, Chủ tịch nước mong muốn không ngừng nêu cao vai trò nòng cốt trên các mặt của đời sống xã hội, nắm bắt và đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đóng góp ý kiến cho cấp ủy đảng, chính quyền để xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng vững mạnh. Trưởng thôn, bản, người có uy tín tích cực vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; động viên con em, người thân và mọi người trong cộng đồng phát huy tinh thần tự lực tự cường, vươn lên làm giàu để cuộc sống ấm no hơn; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời gương mẫu đi đầu trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng và giữ vững tình đoàn kết dân tộc, đoàn kết cộng đồng; thường xuyên đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; vận động đồng bào xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, bài trừ mê tín, dị đoan, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc…

Với một số đề xuất của các đại biểu tại buổi gặp mặt như về giao thông, thu hút đầu tư vào Bắc Kạn, nâng cao các khoản hỗ trợ cho một số đối tượng…, Chủ tịch nước cho biết sẽ giao cho một số bộ, ngành, địa phương nghiên cứu đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước. 

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *