Antinet.info – Phòng ngừa tội phạm trong chuyển đổi nền kinh tế số

anh luong tam quang 1640081778743

Ngày 21/12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị “Phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong chuyển đổi nền kinh tế số và bảo đảm an ninh thông tin mạng đối với dịch vụ nội dung số tại Việt Nam”. Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Báo cáo tổng quan tình hình vi phạm, tội phạm trong chuyển đổi nền kinh tế số và bảo đảm an ninh thông tin mạng đối với dịch vụ nội dung số tại Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nêu rõ, trước diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trong chuyển đổi nền kinh tế số và phát triển nội dung số tại Việt Nam, Bộ Công an đã chủ động, triển khai đồng bộ các biện pháp, công tác nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, đơn vị có liên quan để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trong chuyển đổi nền kinh tế số và bảo đảm an ninh mạng đối với dịch vụ số.

Nổi bật, đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong chuyển đổi nền kinh tế số và phát triển nội dung số như Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 18/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo vệ an ninh mạng trong tình hình hiện nay…; tham mưu với Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, đơn vị có liên quan triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ cao trong chuyển đổi nền kinh tế số…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận về các chủ đề như: Thực trạng, giải pháp, định hướng công tác phòng, chống rửa tiền, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động thanh toán trên không gian mạng; Hoàn thiện pháp luật hình sự trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế số; Tình hình hoạt động thương mại điện tử và kinh tế số tại Việt Nam; Chống thông tin xấu, độc trên không gian mạng từ góc nhìn quản trị khủng hoảng truyền thông..

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Công an Lương Tam Quang khẳng định, để thực hiện có hiệu quả định hướng “Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia” mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong quá trình chuyển đổi số đặt ra là cấp bách. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, trước hết là người đứng đầu các đơn vị, địa phương, lực lượng Công an là tham mưu, nòng cốt trong việc xây dựng, triển khai các phương án bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin. 

Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để Bộ Công an thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng. Phối hợp với Bộ Công an trong quá trình đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin.

Ngân hàng Nhà nước quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong xác minh, xử lý báo cáo giao dịch đáng ngờ; chỉ đạo tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; có cơ chế xử lý các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động kinh tế số để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông; có giải pháp xử lý triệt để SIM “rác”, không để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Các ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, nhà mạng viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng quan tâm công tác định danh khách hàng, định danh khách hàng bằng phương thức điện tử.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *