Antinet.info – Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân một số địa phương

Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội chiều 7/7, cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân các tỉnh Phú Yên, Thái Bình, Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Cụ thể, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa phê chuẩn kết quả bầu: Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII đối với bà Cao Thị Hòa An kể từ ngày 15/6/2021; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX đối với đối với ông Lê Quốc Chỉnh kể từ ngày 25/6/2021; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVII ông Nguyễn Tiến Thành kể từ ngày 24/6/2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã phê chuẩn kết quả bầu: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII đối với ông Lê Thanh Đồng và ông Nguyễn Tấn Chân kể từ ngày 15/6/2021; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVII đối với ông Nguyễn Xuân Khánh và ông Đặng Thanh Giang kể từ ngày 24/6/2021; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX đối với ông Mai Thanh Long và ông Nguyễn Phùng Hoan kể từ ngày 25/6/2021.

* Nghị quyết số 1313/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

* Nghị quyết số 1314/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

* Nghị quyết số 1315/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

* Nghị quyết số 1316/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

* Nghị quyết số 1317/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

* Nghị quyết số 1318/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

* Nghị quyết số 1324/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

* Nghị quyết số 1325/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

* Nghị quyết số 1326/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *