Antinet.info – Phát triển nền công nghiệp quốc phòng theo hướng hiện đại, lưỡng dụng

Chiều 15/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng (2008-2020). Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Tới dự, có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng QĐND, Thứ trưởng Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở Trung ương, địa phương, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Báo cáo tóm tắt tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng, do Trung tướng Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều thống nhất đánh giá: Sau 12 năm triển khai thực hiện pháp lệnh đã tạo chuyển biến tích cực và những thành công quan trọng đối với xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng đã tạo cơ sở pháp lý cho quá trình xây dựng, hoạch định chính sách phát triển công nghiệp quốc phòng, đáp ứng yêu cầu sản xuất vũ khí, trang bị cho các lực lượng vũ trang, đồng thời góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Quá trình triển khai thực hiện, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan và tổ chức liên quan tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và nhiều văn bản hướng dẫn tổ chức, triển khai thực hiện pháp lệnh. Đồng thời lãnh đạo, tổ chức quán triệt, đề ra chủ trương nhiệm vụ, giải pháp; tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng.

Bộ Quốc phòng đã hoàn thành xây dựng Đề án đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng – an ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; qua đó tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương thông qua các nội dung về tổ chức lực lượng công nghiệp quốc phòng và các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện, làm cơ sở quan trọng để triển khai các nhiệm vụ xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng trong những năm qua; báo cáo và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm, bảo đảm từng bước tăng cường tiềm lực công nghiệp quốc phòng theo hướng tập trung, có chọn lọc, đáp ứng yêu cầu bảo đảm vũ khí, trang bị phục vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của Quân đội.

Phát triển nền công nghiệp quốc phòng theo hướng hiện đại, lưỡng dụng -0
 Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh
Công nghiệp quốc phòng.

Các bộ, ban, ngành, địa phương đã phối hợp, tạo điều kiện về cơ chế chính sách để xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng… Công tác nghiên cứu khoa học, thiết kế, sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật đã có bước phát triển mạnh mẽ, hiệu quả. Luôn quan tâm đến hợp tác, trao đổi và huy động tiềm lực khoa học công nghệ của các đơn vị trong và ngoài quân đội và xây dựng nhiều chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ các cơ sở nghiên cứu hàng đầu trong nước; nhiều chương trình, đề tài khoa học công nghệ hợp tác nghiên cứu đạt kết quả tốt.

Năng lực của các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt có bước phát triển mạnh mẽ cả về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và chất lượng nguồn nhân lực. Nhiều cán bộ kỹ thuật có khả năng tiếp thu công nghệ hiện đại; nghiên cứu, chế tạo được một số loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới. Công tác hợp tác quốc tế được Bộ Quốc phòng chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đúng đắn, sáng tạo quan điểm của Đảng, nội dung, hính thức  được mở rông trên nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh sản xuất quốc phòng, Bộ Quốc phòng luôn quan tâm tới sản xuất hàng kinh tế, xuất khẩu; tạo điều kiện để các đơn vị đẩy mạnh phát triển thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm. Tích cực tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó mở rộng các mối quan hệ trong và ngoài nước, tìm kiếm khách hàng, phát triển, hợp tác với các đối tác mới.

Hội nghị đã xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó tập trung vào những nội dung trọng tâm, đó là: Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đạt trình độ khoa học  – công nghệ tiên tiến, hiện đại, góp phần xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; trong đó có một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; đáp ứng yêu cầu nâng cao tiềm lực quốc phòng, an ninh quốc gia.

Tập trung đầu tư nghiên cứu, sản xuất một số chủng loại vũ khí, trang bị, khí tài mới, hiện đại; nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có tính năng kỹ thuật, chiến thuật cao.

Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng có quy mô, tổ chức, cơ chế quản lý phù hợp; bảo đảm tinh, gọn, mạnh, thống nhất về quản lý nhà nước, phát huy được vai trò, trách nhiệm tự chủ của các cơ sở công nghiệp quốc phòng và sự tham gia tích cực, hiệu quả của các bộ phận, thành phần kinh tế quốc dân.

Xây dựng và phát triển nền công nghiệp quốc phòng theo hướng hiện đại, lưỡng dụng vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vừa góp phần quan trọng phát triển kinh tế – xã hội; thật sự trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *