Antinet.info – Nhiều địa phương kiện toàn các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ mới

Ngày 29/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, theo quy định của pháp luật và thảo luận thông qua các dự thảo nghị quyết.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bến Tre tiến hành bầu các chức danh HĐND tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm: đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh thay đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng được Bộ Chính trị phân công, điều động giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh; hai Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gồm: đồng chí Huỳnh Quang Triệu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 và đồng chí Lê Văn Khê, Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú; bầu các Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND và quyết định số lượng Ủy viên các ban của HĐND tỉnh là 27 thành viên.

Đồng thời, HĐND tỉnh cũng đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 19 ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, đồng chí Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, Nguyễn Thị Bé Mười được tín nhiệm tiếp tục bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 10 Hồ Thị Hoàng Yến nhấn mạnh, trên cương vị công tác được giao, nhận thức rõ trách nhiệm của mình, đồng chí xin hứa trước HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân tỉnh nhà sẽ cùng tập thể Thường trực HĐND, các ban HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa 10 phấn đấu hết khả năng, trí tuệ, đoàn kết, thống nhất về nhận thức, quyết tâm trong ý chí, quyết liệt trong hành động, thường xuyên trau dồi, tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kế thừa thành tựu của các nhiệm kỳ trước và kinh nghiệm các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm, HĐND tỉnh khóa 10 tiếp tục không ngừng đổi mới hoạt động trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là việc ban hành các nghị quyết để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Gia Lai bầu các chức danh Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026)

Sáng 29/6, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tiến hành kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Theo đó, ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026); Ông Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) và bà Ayun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng bỏ phiếu bầu các chức danh: Phó, Trưởng các ban của HĐND tỉnh gồm: Ban Dân tộc; Ban Pháp chế; Ban Kinh tế-Ngân sách;  Ban Văn hóa-Xã hội khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026); quyết định số lượng Ủy viên các Ban HĐND tỉnh gồm: Ban Pháp chế có sáu Ủy viên; Ban Văn hóa-Xã hội có sáu Ủy viên; Ban Kinh tế-Ngân sách có bảy Ủy viên; Ban Dân tộc có bảy Ủy viên.

Bến Tre bầu tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh -0
 Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI Châu Ngọc Tuấn (bên phải) tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) Hồ Văn Niên. 

Thay mặt Thường trực HĐND và lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ các chức vụ trong bộ máy của HĐND tỉnh; đồng thời cho rằng, nhiệm vụ được giao là vinh dự lớn, cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

“Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tập thể Thường trực HĐND tỉnh sẽ tập trung thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định, tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khẳng định được vai trò là cơ quan thường trực, hạt nhân quan trọng trong việc tổ chức, điều hành các hoạt động của HĐND tỉnh, tạo ra nhiều quyết sách quan trọng, đúng đắn, kịp thời và sát thực tiễn; tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh”, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên nhấn mạnh.

Ninh Thuận bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày 29/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. Tham dự, có 50 đại biểu.

Tại kỳ họp, đã giới thiệu và bỏ phiếu bầu đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Trần Minh Lực, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã bầu chức danh trưởng, phó trưởng ban các ban Pháp chế, Kinh tế – Ngân sách; Văn hóa – xã hội và Ban Dân tộc, với 25 ủy viên.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí Phan Tấn Cảnh, Nguyễn Long Biên và Lê Huyền, là các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; kỳ họp cũng đã bầu 19 thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh và 26 vị Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ninh Thuận bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh -0
 Các đồng chí đại biểu Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và 26 Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt tại kỳ họp thứ nhất.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã nghe Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hải Dương có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Với số phiếu bầu đạt 100%, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khóa 17 (nhiệm kỳ 2021-2026).

Ngày 29/6, HĐND tỉnh Hải Dương khóa 17 khai mạc Kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Phạm Xuân Thăng,  Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa 16 và Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội dự kỳ họp.

Hải Dương có tân Chủ tịch UBND tỉnh (GHÉP) -0
 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa 17 đã tiến hành bầu các chức danh quan trọng của HĐND, UBND tỉnh thuộc thẩm quyền và thảo luận, xem xét quyết định một số nội dung quan trọng về chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Với số phiếu bầu đạt 100%, kỳ họp đã bầu đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 16 tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 17 (nhiệm kỳ 2021-2026).

Các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 16 Nguyễn Thị Ngọc Bích và Nguyễn Khắc Toản tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 17 (nhiệm kỳ 2021 – 2026) với số phiếu bầu đạt 100%.

Với 100% số phiếu nhất trí, HĐND tỉnh Hải Dương đã bầu đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khóa 17 (nhiệm kỳ 2021-2026). Đồng chí Triệu Thế Hùng sinh ngày 14/8/1971; quê quán: xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội; trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Văn hóa học; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 17 (nhiệm kỳ 2020-2025).

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khóa 16 (nhiệm kỳ 2016-2021) gồm: Lưu Văn Bản, Nguyễn Minh Hùng và Trần Văn Quân đều tái đắc cử chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa 17 (nhiệm kỳ 2021-2026) với số phiếu tín nhiệm 100%.

Kỳ họp cũng đã bầu đủ các thành viên UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tín  nhiệm cao.

Tây Ninh có thêm Phó Bí thư Tỉnh ủy

Ngày 29/6, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 13, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tây Ninh có thêm Phó Bí thư Tỉnh ủy (ghép) -0
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm (bên trái) trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1974, quê quán xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh; có trình độ chuyên môn Đại học Kinh tế, Cao cấp lý luận Chính trị và từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Bí thư Huyện ủy huyện Gò Dầu và Bí thư Thành ủy TP Tây Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *