Antinet.info – Nâng cao tri thức, thúc đẩy giáo dục quyền con người

Ngày 22/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiến hành sơ kết công tác thực hiện Đề án Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân (giai đoạn 2017-2021), đề ra phương hướng, nhiệm vụ các năm tiếp theo.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự.   

Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, đến nay, hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án. Thông qua việc tổ chức, triển khai thực hiện Đề án, đã góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bảo vệ quyền con người thông qua giáo dục; nâng cao tri thức về quyền con người, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của các bộ, ngành, cũng như đội ngũ giáo viên, giảng viên và học viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Các hoạt động của Đề án đã được đưa vào báo cáo về tình hình thực hiện quyền con người ở Việt Nam cũng như trong các cuộc đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam với các nước và các tổ chức quốc tế; được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao về nỗ lực và quyết tâm của Nhà nước Việt Nam về thúc đẩy giáo dục quyền con người; góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về quyền con người.

Về phương hướng thực hiện các nhiệm vụ của Đề án trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chỉ rõ, cần khắc phục những hạn chế, bất cập từ nguyên nhân chủ quan để đưa hoạt động của Đề án theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung được phê duyệt; phấn đấu thực hiện đúng mục tiêu đã đề ra là đến năm 2025, có 100% cơ sở trong hệ thống giáo dục quốc dân tổ chức giáo dục quyền con người; cần phát huy vai trò, trách nhiệm không chỉ của các bộ, ngành tham gia Đề án mà cần sự quan tâm của cả hệ thống chính trị để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, đáp ứng nhu cầu, kỳ vọng về giáo dục quyền con người ở Việt Nam góp phần xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *