Antinet.info – Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày 3/7, Hội đồng lý luận Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức buổi tọa đàm khoa học “Một số vấn đề lý luận – thực tiễn về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh tỉnh chủ trì buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các thành viên trong Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao việc tỉnh Quảng Ninh đã tập trung đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị gắn với xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; chủ động, sáng tạo, có nhiều giải pháp đột phá, đạt được kết quả bước đầu nổi bật, tiếp tục đưa công tác xây dựng Đảng trở thành một trong những tiêu điểm đổi mới của tỉnh. 

Tỉnh Quảng Ninh trở thành nguồn cảm hứng và bài học kinh nghiệm cho các địa phương trong cả nước về các đột phá trong công tác xây dựng Đảng, đổi mới hệ thống chính trị; cải cách hành chính, cải cách thể chế, môi trường đầu tư kinh doanh, khơi thông các điểm nghẽn tăng trưởng, huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển, nhất mở ra tư duy mới trong thu hút đầu tư tư nhân. Những thành tựu mà Quảng Ninh đạt được không chỉ ở phạm vi địa phương mà đã lan tỏa trong cả nước.

Các ý kiến trao đổi cũng đã tập trung làm rõ hơn về kinh nghiệm của Quảng Ninh trong xây dựng đội ngũ cán bộ; cơ chế giám sát, kiểm soát quyền lực và việc bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; kinh nghiệm trong việc phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng; kinh nghiệm trong việc xây dựng nghị quyết và triển khai quán triệt, học tập nghị quyết tới cán bộ, đảng viên.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao kết quả Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đạt được trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thể hiện rõ được lý tưởng, khát vọng của tỉnh cũng như cho thấy sự gương mẫu, tận tâm tận lực của người đứng đầu; Những kết quả đạt được vô cùng phong phú, sinh động và đều đúng nguyên tắc, điều lệ và đường lối, chủ trương của Đảng, phát huy cao độ tinh thần tập trung dân chủ, tạo được sự đoàn kết trong đảng và niềm tin trong nhân dân. Đồng thời khẳng định, từ thực tiễn Quảng Ninh là cơ sở để Hội đồng lý luận Trung ương tiếp thu, nghiên cứu và đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành các văn bản chỉ đạo, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

Đây cũng là một trong những chuyên đề Hội đồng Lý luận Trung ương khảo sát phục vụ Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII.
 

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *