Antinet.info – Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp nhà nước

toan canh hoi nghi 1 1638170346009

Ngày 29/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên, tổ chức hội thảo Chuyên đề “Nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên” trong các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW khóa X “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã xây dựng và triển khai Chương trình hành động số 04-CTr/ĐUK ngày 6/5/2008 nhằm thực hiện Nghị quyết và đã tạo nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết các chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt, có những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, khắc phục tính đơn điệu trong sinh hoạt chi bộ.

Các chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ hằng tháng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Đa số chi bộ đã phát huy vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, cùng với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; làm tốt công tác phát triển Đảng, quản lý đảng viên, gắn với việc nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh.

Cùng đó, mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng được các cấp ủy quan tâm kiện toàn theo hướng gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội. Nội dung, phương thức lãnh đạo, hoạt động, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng đã được đổi mới. 

Thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ cơ sở đối với doanh nghiệp. Đẩy mạnh kiện toàn mô hình tổ chức Đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng gắn với quá trình cơ cấu lại và mô hình quản trị. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của tổ chức Đảng và các cơ quan chuyên môn của doanh nghiệp, đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chi bộ; tập trung việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu, cổ phần hóa, công tác cán bộ, những vấn đề nổi cộm khác của đơn vị.

Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên ở cơ sở và chất lượng đội ngũ đảng viên. Chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, khắc phục tình trạng chạy theo số lượng; chú trọng kết nạp đảng viên là đoàn viên thanh niên, đảng viên nữ, cán bộ kỹ thuật, cán bộ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp… 

Trong hội thảo về nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, từ thực tiễn công tác, các đại biểu đã kiến nghị nhiều giải pháp tập trung vào đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chăm lo quyền lợi của người lao động.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện các loại mô hình tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng quy chế phối hợp giữa tổ chức Đảng và lãnh đạo doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong các loại hình doanh nghiệp nhà nước.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.