Antinet.info – Nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của tổ chức đảng

mai 020720 1629416289011

Sáng 19/8, tại Trụ sở Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên (Ban chỉ đạo).

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Tại Phiên họp, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo gồm 20 đồng chí; đồng chí Trương Thị Mai làm Trưởng Ban. Các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến về tên gọi, kết cấu, bố cục Đề cương sơ bộ của Đề án, tập trung vào các nội dung như: Tính cấp thiết của Đề án, căn cứ xây dựng, đối tượng, phạm vi; thực trạng về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; đánh giá tác động của Đề án; tổ chức thực hiện và đề xuất kiến nghị.

Phát biểu kết luận tại Phiên họp, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, sau khi có Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, có 119 văn bản nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề liên quan đã được ban hành.

Đến nay, chúng ta tiếp tục xây dựng một nghị quyết mới mang tính đột phá về chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong tình hình mới. Đề án về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương thông qua tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII (dự kiến họp vào tháng 5/2022).

Thời gian không nhiều trong khi khối lượng công việc rất lớn, cho nên các thành viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm tiến độ và chất lượng Đề án; trong đó các báo cáo chuyên đề phải nêu được những vấn đề mới, phức tạp, những vướng mắc, khó khăn cần giải quyết, đồng thời đề xuất, kiến nghị giải pháp. Quyết tâm đặt ra là Đề án phải đề cập được những vấn đề xác hợp với thực tiễn tổ chức đảng và đảng viên, từ đó nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *