Antinet.info – Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học lý luận chính trị

Ngày 20/8, tại Trụ sở Hội đồng Lý luận Trung ương, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có cuộc làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về các vấn đề đặt ra nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của hai cơ quan Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá các cơ quan thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ trong tổ chức và hoạt động, bảo đảm chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và có nhiều đổi mới.

Đồng chí đề nghị, Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo, đổi mới trong nghiên cứu khoa học; hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Khoa học và Công nghệ để thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ khoa học quan trọng. 

Trong đó, Hội đồng Lý luận Trung ương triển khai thực hiện kịp thời, chất lượng Chương trình trọng điểm Nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2021 – 2025, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạch định đường lối của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học lý luận chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhằm phục vụ có hiệu quả công tác đào tạo cán bộ, góp phần cung cấp luận cứ khoa học trong việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước. 

Để tạo điều kiện thuận lợi giúp Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hoàn thành tốt các nhiệm vụ khoa học, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan cần tiếp tục nhận thức sâu sắc quan điểm chỉ đạo và định hướng phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, không ngừng đổi mới phương pháp quản lý, hợp tác thường xuyên, chặt chẽ hơn, tập trung quyết liệt vào mục tiêu chất lượng, hiệu quả của các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *