Antinet.info – Nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

toan canh hoi nghi 1 1640251745690

Sáng 23/12, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm công tác nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng theo Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Hội nghị được kết nối trực tuyến giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, các học viện khu vực và các trường chính trị tỉnh, thành phố. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì.

Đông đảo đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố toàn quốc tham dự hội nghị.

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng đã đạt kết quả quan trọng. Hội nghị tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong triển khai công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng theo Chỉ thị số 20-CT/TW; khẳng định những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đúc kết một số kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai thực hiện Chỉ thị; đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác này. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá, báo cáo sơ kết cho thấy nhiều địa phương đã triển khai hiệu quả công tác này. Số lượng các công trình lên đến hàng nghìn với tính cập nhật và chất lượng tổ chức biên soạn ở mức khá trở lên. Các công trình phản ánh đầy đủ, toàn diện, chân thực và sinh động lịch sử toàn Đảng và lịch sử các địa phương, bảo đảm tính Đảng, tính khoa học, góp phần quan trọng vào việc giáo dục truyền thống cách mạng, tổng kết lý luận và cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia đắc lực vào cuộc đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử của các thế lực thù địch.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng theo Chỉ thị 20-CT/TW cần được triển khai gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Các đơn vị, bộ, ngành, địa phương tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch; bảo đảm cơ sở vật chất và kinh phí cần thiết để tiếp tục tổ chức biên soạn lịch sử Đảng. Cùng với đó, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lồng ghép nội dung nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng vào chương trình giảng dạy cao cấp lý luận chính trị. Với các địa phương, cần lồng ghép nội dung này vào các bài giảng chính trị trọng điểm.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *