Antinet.info – Nâng cao chất lượng hoạt động Quốc hội theo hướng chuyên nghiệp

bnd 1 1640249835180

Sáng 23/12, tại Nhà Quốc hội (QH), Đảng đoàn QH tổ chức Phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo các chuyên đề được phân công thuộc đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” dưới sự chủ trì Chủ tịch QH Vương Đình Huệ, Bí thư Đảng đoàn QH.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Dự Phiên họp, có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các đồng chí Phó Chủ tịch QH. 

Phát biểu ý kiến tại Phiên họp, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh tính chuyên trách, chuyên nghiệp gắn với vai trò của các đại biểu QH, lưu ý cơ quan thường trực công tác xây dựng Chuyên đề số 11 “Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của QH đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” là Tiểu ban số 2 của Đảng đoàn QH dựa trên các nguyên tắc cơ cấu đại biểu QH hoạt động chuyên trách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH… nghiên cứu mở rộng thành phần, nâng cao chất lượng Ủy ban Thường vụ QH.

Đồng thời, tăng cường tính dân chủ xã hội chủ nghĩa trong công tác vận động bầu cử và các hoạt động tiếp xúc cử tri gắn với tăng cường tương tác giữa đại biểu QH và cử tri, nhân dân; nâng cao hiệu quả các hoạt động chất vấn, giải trình tại Ủy ban Thường vụ QH cũng như các cơ quan của QH; cải tiến công tác lấy phiếu tín nhiệm, bồi dưỡng đại biểu dân cử…

Nâng cao chất lượng hoạt động Quốc hội theo hướng chuyên nghiệp -0
Toàn cảnh Phiên họp.

Đánh giá cao những nỗ lực của Tiểu ban số 2 của Đảng đoàn QH trong xây dựng, hoàn thiện Chuyên đề số 11, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ đề nghị các thành viên Tiểu ban tiếp tục làm rõ vai trò pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, bộ máy tổ chức phục vụ hoạt động của QH; mối quan hệ của QH trong hệ thống chính trị; chất lượng hoạt động của QH, Ủy ban Thường vụ QH cũng như các cơ quan của QH, Ủy ban Thường vụ QH, đoàn đại biểu QH, đại biểu QH… đúng với tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc tăng tính chuyên nghiệp của QH. Cụ thể, gồm: cải thiện mô hình tổ chức, các thiết chế và tăng dần số đại biểu QH hoạt động chuyên trách một cách phù hợp; nâng cao chất lượng, năng lực đại biểu QH, các cơ quan của QH, Ủy ban Thường vụ QH trong phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Về tổng thể, công tác nghiên cứu xây dựng Chuyên đề số 11 cần chú ý tới mối tương quan với các chuyên đề, đề án lớn trình Bộ Chính trị nhằm tránh trùng lặp nội dung, bảo đảm tính phổ quát của mô hình Nhà nước pháp quyền nói chung, mô hình Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói riêng. 

Tại Phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã đóng góp ý kiến về việc sử dụng các thuật ngữ, tính kết nối, logic của Đề án và những vấn đề như thời gian hoạt động của đại biểu QH kiêm nhiệm, nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu QH chuyên trách. 

Thảo luận về các bất cập đối với mô hình tổ chức hiện nay của QH, nhiều đại biểu nêu lên sự cần thiết tăng số lượng các Ủy ban của QH bằng nguồn tách từ những Ủy ban hiện có; nâng một số ban trong Ủy ban Thường vụ QH thành ủy ban; thành lập mới các ủy ban nhằm đáp ứng những yêu cầu trong tình hình mới; kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị; cải thiện văn hóa nghị trường; phát triển thiết chế Tổng Thư ký QH; đẩy mạnh quyền giám sát của các Đoàn đại biểu QH.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *