Antinet.info – Kon Tum tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX

anh 2 1637661272468

Ngày 23/11, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển, thu hút nhiều thành viên tham gia.

Toàn tỉnh có 1 Liên hiệp Hợp tác xã, 194 Hợp tác xã, 210 Tổ hợp tác với hơn 11 nghìn thành viên tham gia hoạt động trên nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội. Doanh thu dự kiến đến hết năm nay của các hợp tác xã trên địa bàn là 12 tỷ 110 triệu đồng. Doanh thu bình quân khoảng 1,5 tỷ đồng/Hợp tác xã/năm. Thu nhập bình quân 41 triệu đồng/năm/lao động.

Các Hợp tác xã đã từng bước củng cố, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động. Trong lĩnh vực nông nghiệp, các Hợp tác xã đã chú trọng đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; tích cực tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm với nhiều sản phẩm được công nhận, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, cùng với các thành phần kinh tế khác trở thành động lực quan trọng phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ thêm những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và Luật Hợp tác xã năm 2012; bổ sung những giải pháp, kiến nghị, đề xuất để nâng cao hiệu quả xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum đề nghị các cấp, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò, vị trí của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và thống nhất hành động cho cả hệ thống chính trị, tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể.

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng với sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là phải đồng hành, hướng dẫn, tạo điều kiện để nhân dân phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Ghi nhận những thành tích đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.