Antinet.info – Không ngừng đổi mới công tác thông tin đối ngoại

dongchi 1640261253412

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương phối hợp Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự, có đại diện các ban, bộ, ngành, các đoàn thể chính trị-xã hội, tỉnh ủy, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số cơ quan thông tấn, báo chí.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và quản lý biên giới đất liền đã nỗ lực đổi mới, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Về các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2022, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, phải đổi mới tư duy triển khai công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và công tác biên giới đất liền gắn với quan điểm, đường lối Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Hội nghị đối ngoại toàn quốc đã đề ra, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của đất nước và Đảng trên trường quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và công tác biên giới đất liền; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trong và ngoài nước nhằm huy động tối đa các nguồn lực xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nhấn mạnh, cần nâng cao năng lực phân tích, dự báo, nhất là các xu thế, xu hướng phát triển của quan hệ quốc tế, chủ động các kế hoạch truyền thông, tạo định hướng thống nhất, tăng cường tính thuyết phục trong công tác thông tin, cũng như trong bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá; bảo đảm thế chủ động về thông tin, ứng phó hiệu quả các tình huống, vụ việc phát sinh.

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, cần tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương thức, hình thức thông tin, đặc biệt cần tăng cường sử dụng nền tảng số, các phương tiện truyền thông mới, kênh thông tin mới, sản phẩm thông tin bằng các ngôn ngữ nước ngoài. Bên cạnh đó, cần quan tâm, đầu tư về nhân lực, vật lực và tài lực, bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại phát huy sức sáng tạo, đổi mới, tạo ra những sản phẩm đáp ứng được yêu cầu phát triển của thế giới, của đất nước trong tình hình mới.

Chủ trì Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ khẳng định, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, dịch Covid-19 diễn biến khó lường trên thế giới và trong nước, công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và biên giới đất liền năm 2021 được tiến hành đồng bộ, thống nhất, kịp thời; huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất cao.

Theo đồng chí Phùng Xuân Nhạ, nội dung thông tin, tuyên truyền phong phú, đa chiều, có sức thuyết phục, tập trung những sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng, các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Công tác thông tin, tuyên truyền trong năm 2021 cũng thúc đẩy và khai thác hiệu quả những đánh giá, bình luận tích cực của dư luận, truyền thông quốc tế về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam, về môi trường kinh tế, thu hút đầu tư, du lịch; những thành tựu của Việt Nam trên các lĩnh vực; những đóng góp của Việt Nam vào nỗ lực chung của quốc tế vì hòa bình, an ninh, phát triển và tiến bộ.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới đất liền năm 2021.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *