Antinet.info – [Inforgraphic] Đại tướng Phùng Quang Thanh – Bộ trưởng Quốc phòng (4/2006 – 4/2016)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *