Antinet.info – Hội nghị quán triệt, thực hiện Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

Sáng 8/9, tại Nhà Quốc hội, Hà Nội, Đảng đoàn Quốc hội, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị quán triệt, thực hiện Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và chương trình hành động của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Đây là hội nghị thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị quán triệt, thực hiện Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII -0
Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Duy Linh)

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, cho biết: Thời gian qua, với quyết tâm, trách nhiệm cao, Đảng đoàn Quốc hội và Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tập trung xây dựng chương trình hành động một cách bài bản và hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu đề ra, với tinh thần đổi mới, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm.

Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội gồm 21 trang và Phụ lục 25 trang nêu rõ từng nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có phân công phụ trách, phối hợp thực hiện, thời gian hoàn thành đối với 107 đầu công việc. Đây là căn cứ, định hướng cho việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội để nhanh chóng đưa Nghị quyết XIII của Đảng vào cuộc sống.

Hội nghị quán triệt, thực hiện Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII -0
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định quán triệt Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội tới các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Duy Linh) 

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội trực tiếp giới thiệu những nội dung cơ bản trong Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội. Đồng chí Nguyễn Đức Thụ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội giới thiệu những nội dung cơ bản trong Chương trình hành động của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Sau một buổi làm việc khẩn trương, trách nhiệm và hiệu quả, không chỉ quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động mà còn thể hiện sự đồng lòng, chung sức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII đề ra. Nhiều ý kiến phát biểu, thể hiện nhận thức sâu sắc, đồng thuận rất cao về quan điểm, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của từng Chương trình hành động, đồng thời có ý kiến đề nghị làm rõ thêm một số nội dung của hai Chương trình hành động.

Phát biểu ý kiến bế mạc hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị Quốc hội tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, pháp quyền, tăng tính chuyên nghiệp trong việc thực hiện các chức năng lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, như lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV: “Chuẩn bị về mọi mặt, bảo đảm cho hoạt động của Quốc hội khóa XV có nhiều khởi sắc và đạt chất lượng ngày càng cao, đáp ứng được những yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong giai đoạn mới”.

Hội nghị quán triệt, thực hiện Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII -0
 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu phòng họp Diên Hồng. (Ảnh: Duy Linh)

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh: Chương trình hành động nêu rất rõ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có phân công phụ trách, phối hợp thực hiện, thời gian hoàn thành, mỗi Tổ đảng, mỗi đảng viên phải bám sát, chủ động thực hiện từ sớm, từ xa, bảo đảm yêu cầu về thời gian và chất lượng của các đề án, dự án, quy định, quy chế.

Các cấp ủy chủ động tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ để đảng viên thảo luận, quán triệt sâu sắc hơn hai Chương trình hành động, chủ động, tích cực tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp, không ngừng đổi mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá về trong tham mưu, phục vụ. Tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống dịch Covid-19. Đề cao tinh thần cảnh giác với các thông tin bịa đặt, xấu độc nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; lên án mạnh mẽ đối với những hành vi thiếu tính xây dựng, xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *