Antinet.info – Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực miền bắc

Chiều 28/6, tại Hà Nội, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến các tỉnh, thành phố khu vực miền bắc đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng sáu tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2021.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Nguyễn Quang Dương, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, chủ trì Hội nghị.

Sáu tháng đầu năm trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền bắc cùng toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã phát huy tinh thần cộng đồng trách nhiệm, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Nổi bật là: Phối hợp tham mưu chuẩn bị, tổ chức và theo dõi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm diễn ra thành công tốt đẹp. Kịp thời tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt và các chức danh lãnh đạo nhà nước chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, nhất là tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao.

Tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện chương trình công tác toàn khoá, chương trình công tác năm 2021 về tổ chức xây dựng Đảng với những nội dung quan trọng, cấp thiết, nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; cụ thể hóa, sửa đổi, bổ sung và ban hành quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn.

Chung tay phối hợp xây dựng nội bộ ngành ngày càng đi vào nền nếp; nhiều mô hình mới, cách làm hay tiếp tục được nghiên cứu, triển khai; chế độ báo cáo được thực hiện nghiêm túc, những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và trong quá trình triển khai thực hiện từng bước được tháo gỡ.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao các kết quả đạt được của các đơn vị, địa phương, nhất là công tác bầu cử.

Đồng chí Trương Thị Mai đã thông tin tới hội nghị một số kết quả liên quan các công việc Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho Ban Tổ chức T.Ư và ngành tổ chức xây dựng Đảng thời gian qua.

Đối với các công việc Ban Chấp hành T.Ư giao, Ban Tổ chức T.Ư đã tham mưu bốn nội dung, trong đó có hai nội dung quan trọng là tham mưu kiện toàn chức danh bộ máy nhà nước trong cả hai nhiệm kỳ XIV, XV; tham mưu để Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương sửa đổi quy định về thi hành Điều lệ Đảng, ban hành quy định mới trong điều kiện chưa sửa đổi Điều lệ Đảng nhưng có một số vấn đề mới phát sinh nằm trong khuôn khổ Điều lệ Đảng; thẩm định nhân sự cơ cấu Chính phủ trong nhiệm kỳ mới. 

Đối với các công việc Bộ Chính trị phân công, trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Tổ chức Trung ương và ngành tổ chức xây dựng Đảng đã thực hiện sáu nội dung, trong đó có hai nội dung về công tác nhân sự.

Bốn nội dung còn lại bao gồm: tham mưu Bộ Chính trị quy định tuổi bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; quy định liên quan đến chức danh thư ký và trợ lý của một số các chức danh lãnh đạo; đề án đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đề án vị trí việc làm.

Đối với các công việc Ban Bí thư giao, từ đầu năm đến nay, Ban Tổ chức Trung ương đã trình ba vấn đề: báo cáo việc tổng kết thí điểm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng; tổng kết quy định về việc xác nhận trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên; báo cáo sơ kết thí điểm giao quyền đào tạo, xác nhận trình độ lý luận chính trị đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các tỉnh, thành ủy và ban tổ chức các tỉnh, thành ủy sáu tháng cuối năm cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ Ban Tổ chức T.Ư thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương đề nghị ban tổ chức các tỉnh, thành ủy tích cực tham mưu cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình hành động của Ban Tổ chức T.Ư về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là các đề án, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá về tổ chức và cán bộ. Các nhóm nhiệm vụ cụ thể là: Tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo sau bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai các đề án, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2021. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và bảo vệ chính trị nội bộ.  Làm tốt công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *