Antinet.info – Học tập và làm theo Bác góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo sản xuất kinh doanh

Ngày 27-4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định, việc các cấp ủy trong Đảng bộ Khối triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 phù hợp tình hình, đặc điểm và nhiệm vụ chính trị của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng và đơn vị trong khối, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng những phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; phong trào đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; chủ động tham gia xử lý những vấn đề bức xúc, nổi cộm, đặc biệt là các yếu kém trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đầu tư; phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng…

Ghi nhận và biểu dương những thành tích Đảng bộ Khối doanh nghiệp T.Ư đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, các cấp ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII và các quy định nêu gương; xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý, xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn; đẩy lùi bệnh quan liêu, chủ nghĩa cơ hội và thực dụng. Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các giá trị, các chuẩn mực phù hợp đặc thù và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trong tình hình mới.

Song song nhiệm vụ đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, giáo dục lý luận chính trị; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động, kịp thời chấn chỉnh, động viên tinh thần trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên, người lao động thuộc Đảng bộ Khối cần đổi mới tư duy và hành động, phát huy tối đa lợi thế, phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng chính sách xã hội, người có công, người nghèo, người yếu thế và đồng bào dân tộc thiểu số…

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, cần tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức đảng gắn với quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện nghiêm các quy chế, quy định về chức năng nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp để hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ: xây dựng Đảng và lãnh đạo sản xuất kinh doanh. Có cơ chế, chính sách động viên, khen thưởng, tôn vinh kịp thời các gương điển hình người tốt, việc tốt, tuyên truyền, nhân rộng những cách làm hay, sáng kiến tốt; đồng thời kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, nói và làm trái quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng…

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối đã trao bằng khen tặng 26 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; đồng thời tổ chức tổng kết Giải Búa liềm vàng khối doanh nghiệp T.Ư năm 2020 và phát động tham gia giải năm 2021. Hội đồng chấm giải đã lựa chọn trao  thưởng cho 20 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *