Antinet.info – Hiểu nghị quyết của Ðảng để “dân biết, dân bàn”

Hiểu nghị quyết của Ðảng để “dân biết, dân bàn”

Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng đang được các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức triển khai, quán triệt. Cùng với đó, các đơn vị xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với đặc điểm tình hình cơ sở.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Là người thường xuyên theo dõi thời sự, ông Hòa biết Ðại hội XIII của Ðảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đã tổng kết chặng đường 35 năm đổi mới và xác định mục tiêu, phương hướng, tầm nhìn phát triển đất nước trong thời gian tới, vì vậy rất muốn tìm hiểu nội dung văn kiện Ðại hội. Ông hỏi ông Thiêm hàng xóm:

– Này ông, tôi thấy khắp nơi tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng. Khu mình vẫn chưa thấy gì nhỉ?

– Học nghị quyết là trách nhiệm, nghĩa vụ của đảng viên, của các cán bộ đoàn thể.
Tôi với ông là quần chúng nhân dân thì không phải học. Ông quan tâm thì tìm đọc trên sách, báo.

Ông Hòa cự lại ông:

– Ông nói thế vừa đúng lại vừa không đúng. Ðúng là nhân dân thì không bắt buộc học nghị quyết, nhưng được nghe phổ biến nghị quyết là quyền lợi của chúng ta. Ông có hay nghe cụm từ “đưa nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống” không? Cuộc sống chính là thực tiễn sôi động trên các lĩnh vực, bao gồm cả hoạt động sống của chúng ta. Chủ trương, chính sách của Ðảng, nhất là về phát triển kinh tế – xã hội đâu chỉ có đảng viên thực hiện, mà cần phải có sự đồng tâm, nhất trí của toàn thể xã hội. Vậy cho nên chúng ta cũng rất cần được nghe, được học nghị quyết của Ðảng, từ đó mới hiểu rõ để đồng thuận và tham gia các kế hoạch hành động triển khai thực hiện nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương được chứ.

Ông Thiêm tán thành:

– Quả là như vậy ông ạ. Ðúng là lâu nay tôi chưa quan tâm tìm hiểu nghị quyết của Ðảng bởi nghĩ rằng mình chỉ cần thực hiện những nội dung triển khai ở cơ sở là được. Nhưng như thế là chưa đúng trách nhiệm công dân ông nhỉ. Trong thực tế đã có trường hợp chủ trương đưa ra là đúng đắn nhưng triển khai thực hiện không đúng hoặc chưa đạt yêu cầu đề ra. Ðó cũng chính là nguồn gốc phát sinh những khiếu kiện, bức xúc ở cơ sở. Vì vậy, để tránh xảy ra tình trạng này, bên cạnh vai trò của các đoàn thể, người dân cần tích cực tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội. Ðể có ý kiến phản ánh đúng đắn, lời phản biện có cơ sở thì người dân phải nắm, phải hiểu chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để mà biết rõ đúng – sai.

– Không chỉ người dân như ông, có những cán bộ, đảng viên cũng thờ ơ, lơ là việc học nghị quyết. Cho nên, tôi mong rằng việc này cần được nhận thức một cách sâu sắc hơn, trở thành nhu cầu của mỗi người. Trước mắt, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị – xã hội cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nội dung Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng tới toàn thể quần chúng nhân dân với hình thức phù hợp, dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước – Ông Hòa chốt câu chuyện trong tiếng cười vui vẻ.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *