Antinet.info – Giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực phía nam

Chiều 1/7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến các tỉnh, thành phố khu vực phía nam; đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2021.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. 

Sáu tháng đầu năm 2021, ngành tổ chức xây dựng Đảng 22 tỉnh, thành phố khu vực phía nam đã tích cực triển khai đồng bộ các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu cấp ủy đề ra chương trình, kế hoạch hành động, tập trung nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Qua đó, đã góp phần thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. 

Nổi bật là, đã kịp thời tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ động tham mưu, rà soát điều chỉnh và thực hiện quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đề ra các giải pháp, biện pháp thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội ngay từ đầu nhiệm kỳ, gắn với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động của Ban Tổ chức trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII.

Triển khai thực hiện Chương trình công tác toàn khóa, Chương trình công tác năm 2021. Tham mưu tốt công tác chuẩn bị các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tham mưu cấp ủy thực hiện tốt việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020 bảo đảm thực chất và báo cáo kết quả đúng thời gian theo kế hoạch đề ra.

Chủ động tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo khối Đảng, khối Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội sau đại hội; tham mưu thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt và cán bộ diện ban thường vụ cấp uỷ quản lý bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định…

Hội nghị thảo luận thống nhất, sáu tháng cuối năm sẽ tập trung vào công tác tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bám sát Chương trình công tác năm 2021 của ngành, đặc biệt là tiến độ, chất lượng việc triển khai các đề tài, đề án; các báo cáo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết… của trung ương, bảo đảm chất lượng, tiến độ…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí  Mai Văn Chính đề nghị ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức trung ương để tham mưu các tỉnh ủy, thành ủy thực hiện các đề tài, đề án công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn, thực hiện tốt hơn.

Có kế hoạch kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, với tinh thần hành động quyết liệt, có kết luận kiểm tra cụ thể. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tăng cường phối hợp ngành tổ chức xây dựng Đảng và cấp ủy các cấp trong thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ và việc thực hiện các đề tài, đề án. 
 

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *