Antinet.info – Gắn phòng, chống dịch với đẩy mạnh sản xuất, khôi phục tăng trưởng kinh tế

Đó là nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2021 Thành ủy Đà Nẵng đặt ra tại hội nghị (trực tuyến) lần thứ 4 , tổ chức ngày 2-7. 

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Đánh giá tình hình công tác sáu tháng qua, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng phân tích: Đà Nẵng triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ thành phố và nhiệm vụ năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp;

Đợt bùng phát dịch lần thứ tư diễn ra từ đầu tháng 5/2021, lan rộng ở nhiều địa phương trong cả nước, riêng Đà Nẵng tiếp tục có các ca mắc mới, gây nhiều tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế – xã hội. Trước tình hình đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, gắn với thực hiện quyết liệt chủ đề năm 2021 “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”;

Tong bối cảnh đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế – xã hội. Nhờ đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát; tình hình kinh tế – xã hội từng bước khôi phục và có sự phát triển trên một số lĩnh vực, nhất là thu hút đầu tư, thu ngân sách tăng khá; thị trường hàng hóa được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân.

Các công trình, dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm, nhất là trong thời điểm diễn ra Đại hội XIII của Đảng, Tết Âm lịch, bầu cử và các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước, thành phố. Công tác xây dựng Đảng, quản lý và nâng cao chất lượng đảng viên được chú trọng, tăng cường. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng, tạo nền tảng, định hướng, cơ sở pháp lý cho thành phố phát triển trong thời gian đến.

Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy đã làm việc với Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng, thành lập sáu đoàn kiểm tra và hai đoàn giám sát, kiểm tra 109 tổ chức đảng và 296 đảng viên; giám sát 21 tổ chức đảng và 18 đảng viên; thi hành kỷ luật 101 đảng viên vi phạm, trong đó, khiển trách 87, cảnh cáo 10 và cách chức 01.

Từ ngày 1/7/2021, Đà Nẵng chính thức thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết của Quốc hội, không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, phường. Ủy ban nhân dân quận là cơ quan hành chính nhà nước ở quận, thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Nghị quyết và theo phân cấp ủy quyền của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Ủy ban nhân dân phường là cơ quan hành chính nhà nước ở phường, thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Nghị quyết và theo phân cấp ủy quyền của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

Về những nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2021, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh: Thành phố tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; việc chưa chủ động nguồn vaccine sẽ là trở ngại lớn để thành phố đẩy mạnh sản xuất, khôi phục tăng trưởng kinh tế, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra từ đầu năm.

Vì thế, Đà Nẵng cần tập trung thực hiện Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế – xã hội; xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong thời điểm hiện nay cho đến khi có đủ cơ số tiêm vaccine phòng dịch bảo đảm đạt miễn dịch cộng đồng.

Tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế và thành phố về công tác phòng, chống dịch, nhất là thực hiện “vaccine + 5K”. Triển khai quyết liệt các biện pháp để sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh; kiểm soát người về từ vùng dịch; thực hiện rà soát, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại các khu vực, đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn. Tăng cường vận động, chuẩn bị nguồn lực và tích cực triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân thành phố nhằm sớm đạt miễn dịch cộng đồng với lộ trình cụ thể, phù hợp từng đối tượng theo thứ tự ưu tiên.

Tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; các chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW. Quán triệt, cụ thể hóa thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Rà soát, sửa đổi, bổ sung kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trên các lĩnh vực, nhất là quản lý đất đai, đô thị, đầu tư, tài chính – ngân sách… phù hợp với thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Xây dựng Chiến lược đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Thực hiện tốt Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2021; ban hành và triển khai Nghị quyết của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đẩy mạnh thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Chủ đề “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế” gắn với thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, và của Thành ủy Đà Nẵng, thực hiện tốt các kịch bản tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách sáu tháng cuối năm và cả năm 2021.

Thúc đẩy tiến độ triển khai một số công trình, dự án có quy mô lớn đã có chủ trương tháo gỡ của lãnh đạo thành phố như dự án Khu đô thị Capital Square 3, Khu đô thị du lịch Làng Vân, Khu du lịch sinh thái Nam Ô, Khu tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội Pháo hoa quốc tế, dự án Không gian sáng tạo CMC Đà Nẵng, dự án Golden Hills City, Khu Công viên văn hóa và vui chơi giải trí phía Đông Nam Đài Tưởng niệm, dự án Quần thể Khu du lịch sinh thái Bà Nà – Suối Mơ….

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gắn với trách nhiệm các tổ chức, cá nhân, bảo đảm kế hoạch đề ra. Thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án, công trình động lực trọng điểm; xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn đã được bố trí để chuyển vốn cho những dự án có tiến độ triển khai nhanh, có khả năng hoàn thành trong năm 2021 nhưng chưa được bố trí đủ vốn. Khẩn trương rà soát, xây dựng tiêu chí xây dựng danh mục dự án trọng điểm động lực và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 bảo đảm hiệu quả, khả thi.

Tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, an toàn giao thông và trật tự xã hội. Duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu và kiểm tra các cơ quan, địa phương, đơn vị theo kế hoạch. Chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2021. Tiếp tục thực hiện các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hội nghị và đoàn khách quốc tế đến Đà Nẵng. Hoàn thành thu thập, cập nhật dữ liệu quốc gia về dân cư, việc cấp và quản lý căn cước công dân.

Gắn phòng, chống dịch với đẩy mạnh sản xuất, khôi phục tăng trưởng kinh tế -0

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tặng Cờ thi đua cho ba Đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Thành ủy đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020; tặng Bằng khen cho ba Đảng bộ cấp cơ sở và một Đảng bộ cơ sở ủy quyền trực thuộc Thành ủy đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2020; tặng Bằng khen cho bốn tập thể lãnh đạo, quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *