Antinet.info – Đưa Hải Phòng thành điểm sáng phát triển kinh tế, xã hội của cả nước

Sáng 29/6, phát biểu tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hải Phòng khóa XVI, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thành phố thực hiện tốt ba đột phá chiến lược, nhất là chính sách, thể chế cụ thể bằng các nghị quyết thích hợp của HĐND thành phố; nghiên cứu, đề xuất Quốc hội, Chính phủ các thể chế, chính sách đặc thù để Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động các hạng tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu ý kiến trước đại đại biểu dự kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là thành phố cần chủ động, tích cực, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của HĐND trên cơ sở phát huy cao độ trách nhiệm của đại biểu HĐND, nhất là các đại biểu chuyên trách; phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử với cử tri.

Đồng chí cũng cho rằng, trong nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND thành phố cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hơn nữa. Trong đó, tăng cường sự chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới trong hoạt động giám sát, thẩm tra, chất vấn, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tham gia ý kiến xây dựng pháp luật… của đại biểu HĐND thành phố.

Tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đưa Hải Phòng thành điểm sáng phát triển kinh tế, xã hội của cả nước -0
Khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Hải Phòng cần bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; sự giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể, chương trình toàn khóa, hàng năm cần bám sát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Hải Phòng; chú trọng thực hiện ba đột phá chiến lược; nhất là chính sách, thể chế cụ thể bằng các nghị quyết thích hợp của HĐND thành phố; nghiên cứu, đề xuất Quốc hội, Chính phủ các thể chế, chính sách đặc thù để Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

HĐND phối hợp tham gia có hiệu quả các chương trình giám sát của Quốc hội tại địa phương; tham gia tích cực vào chương trình xây dựng pháp luật, các dự án luật trình Quốc hội theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham gia vào các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và thành phố theo chức năng, thẩm quyền được giao.

Bên cạnh đó, phát huy hiệu quả công tác phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội để tăng cường hiệu quả giám sát, đồng thời huy động và phát huy sự tham gia đông đảo của các chuyên gia, nhà khoa học trong các hoạt động của HĐND thành phố.

Nội dung quan trọng khác là quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng bộ máy tham mưu, giúp việc của Thường trực hội đồng, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và hoạt động của HĐND.

Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội đánh giá rất cao công tác triển khai và kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố. Theo đồng chí, có thể nói rằng Hải Phòng là một trong các địa phương tổ chức thành công nhất cuộc bầu cử lần này trong phạm vi cả nước.

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử đạt 99,78% (cao hơn tỷ lệ của nhiệm kỳ trước là 0,31% và cao hơn tỷ lệ chung của cả nước – cả nước là 99,60%). Số lượng, cơ cấu, thành phần bảo đảm như dự kiến; trình độ, chất lượng chuyên môn của đại biểu ở mức cao so với mức chung của cả nước.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng 67 đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng đang có mặt tại Hội trường này, gần 6.000 đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã đã được cử tri thành phố tín nhiệm lựa chọn làm người đại diện ý chí, nguyện vọng của mình.

Tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đưa Hải Phòng thành điểm sáng phát triển kinh tế, xã hội của cả nước -0
 Chúc mừng Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND và Trưởng các ban của HĐND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí cho rằng, với sự tín nhiệm, tin tưởng của đồng bào cử tri thành phố, các vị đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp của thành phố Hải Phòng cần nhận thức sâu sắc trọng trách và vinh dự là người đại biểu của nhân dân, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn phẩm chất, đạo đức, gần gũi, trân trọng lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri và nhân dân, thực hiện tốt chương trình hành động cùng những lời hứa của mình trước cử tri và nhân dân thành phố.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả tốt đẹp trong giai đoạn năm năm 2016-2020 và sáu tháng đầu năm 2021, phát huy truyền thống “Trung dũng – Quyết thắng”, dưới sự lãnh đạo quyết liệt, chủ động, sáng tạo của Thành ủy; sự ủng hộ, giúp đỡ kịp thời của Trung ương, HĐND thành phố đã cùng cấp ủy, chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo nhân dân thành phố nỗ lực vượt qua khó khăn, nhất là trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, góp phần hoàn thành sớm và vượt mức hầu hết các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ XV, tạo nhiều đột phá cả về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, được cử tri và nhân dân thành phố ghi nhận, đánh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, trong những năm 2021-2026,  HĐND thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tổ chức và hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục đưa Hải Phòng trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế, xã hội của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Hải Phòng tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các nhóm giải pháp về xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị mang bản sắc riêng của thành phố Cảng biển; tập trung kết cấu hạ tầng giao thông, khu công nghiệp; hạ tầng du lịch; đồng thời đầu tư hạ tầng nông thôn gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới, kiểu mẫu, phù hợp quá trình đô thị hóa.

Bên cạnh đó, tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nguồn lực tập trung phát triển đột phá ba trụ cột kinh tế của thành phố: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển – logistics, du lịch – thương mại theo tiến trình đã được Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết số 45-NQ/TW.

Đồng thời, nghiên cứu, bố trí nguồn lực đầu tư hợp lý cùng với các cơ chế, chính sách để xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo, y tế của vùng duyên hải Bắc Bộ; trọng điểm phát triển khoa học và công nghệ của cả nước.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết: Tại kỳ họp này tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố theo luật định, nhằm xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, bảo đảm hoạt động hiệu quả trong thời gian tới.

Theo đồng chí, mỗi đại biểu HĐND thành phố cần tích cực trao đổi kinh nghiệm , nâng cao kỹ năng hoạt động, gần dân hơn và bám sát cơ sở nhiều hơn; chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với các tổ chức chính trị – xã hội tổ chức tốt hơn các hoạt động giám sát, đổi mới việc tiếp xúc cử tri, sớm phát hiện những vấn đề vướng mắc và có các giải pháp , đề xuất hiệu quả thiết thực…   

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *