Antinet.info – Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại Đà Nẵng

a doan kiem tra 1 1636119825930

Chiều 5/11, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với Thành ủy Đà Nẵng.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Đoàn của Bộ Chính trị đã triển khai kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Theo kế hoạch Đoàn kiểm tra sẽ làm việc với một số cấp ủy trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng.  

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc khẳng định, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp, điều quan trọng nhất là phải biến Nghị quyết của Đại hội thành hiện thực. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo, ngay sau Đại hội, tất cả tổ chức Đảng phải phổ biến tuyên truyền sâu rộng về kết quả của Đại hội; đồng thời nghiên cứu quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện của Đại hội, khẩn trương xây dựng chương trình hành động, phát động tinh thần thi đua yêu nước với tinh thần đổi mới sáng tạo vượt qua mọi khó khăn thách thức để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Trên tinh thần đó, trong năm nay, Bộ Chính trị đã lựa chọn tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại 10 đầu mối trong toàn quốc. Qua kiểm tra nhằm đánh giá đúng tình hình, xác định rõ những ưu điểm hạn chế, khuyết điểm (nếu có), những khó khăn vướng mắc của các cấp ủy Đảng trong thực hiện nghị quyết của Đảng.

Đồng chí Phan Đình Trạc lưu ý, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 01 về việc nghiên cứu học tập, quán triệt và tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do vậy, các tổ chức đảng luôn phải bám sát Nghị quyết của Đại hội, Chỉ thị của Bộ Chính trị và Đề cương gợi ý của Đoàn Kiểm tra để chuẩn bị báo cáo, kèm theo các tài liệu chứng minh báo cáo. Đoàn kiểm tra cần phối hợp địa phương lịch làm việc.

Mục đích của đợt kiểm tra là góp phần để toàn thành phố thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, phát hiện những hạn chế, bất cập trong quá trình này để khắc phục.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *