Antinet.info – Điện mừng Chủ tịch Đảng Nhân dân Mông Cổ

Nhân dịp Ngài Luvsannamsrain Oyun-Erdene, Thủ tướng Mông Cổ được bầu làm Chủ tịch Đảng Nhân dân Mông Cổ, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta đã gửi điện chúc mừng Ngài Luvsannamsrain Oyun-Erdene.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *