Antinet.info – Dâng hương tưởng nhớ đồng chí Lê Quang Đạo

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Lê Quang Đạo (8/8/1921 – 8/8/2021), sáng 8/8, tại Hà Nội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ đồng chí Lê Quang Đạo, nguyên Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Đồng chí Lê Quang Đạo, tên khai sinh là Nguyễn Đức Nguyện, sinh ngày 8/8/1921 tại xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn (nay là phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Đồng chí Lê Quang Đạo là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân ta, nguyên là Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, là một trong những vị Chủ tịch Mặt trận tạo bước đột phá cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lên tầm cao mới. Với 17 năm tham gia công tác Mặt trận, đồng chí Lê Quang Đạo đã có những đóng góp to lớn với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Những dấu ấn to lớn mà đồng chí Lê Quang Đạo để lại cho công tác Mặt trận phải kể đến việc đồng chí cùng với Đảng đoàn Mặt trận giúp Trung ương Đảng xây dựng và ban hành Nghị quyết số 07, ngày 17/11/1993 của Bộ Chính trị “Về đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận Dân tộc thống nhất trong tình hình mới”. Đây là nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, thể hiện tư duy đổi mới rất sâu sắc của Đảng về công tác Mặt trận trong thời kỳ mới và cũng mang tính định hướng cho Quốc hội trong việc xây dựng Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau này.

Gắn bó với công tác Mặt trận, đồng chí Lê Quang Đạo cũng luôn tìm tòi, suy nghĩ để đổi mới phương thức hoạt động. Với việc được phát động trên phạm vi toàn quốc (năm 1995) cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” đã tạo chuyển biến mới về phong trào quần chúng trong thời kỳ đổi mới và trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu xuyên suốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian qua.

Một trong những đóng góp lớn lao của đồng chí trước lúc ra đi là đã dốc sức cùng Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Quốc hội xây dựng Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra đời là mốc son, là nền tảng pháp lý mở ra một thời kỳ mới để Mặt trận chủ động đổi mới về tổ chức và hoạt động cho các đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau này, nâng cao vai trò của Mặt trận trong sự nghiệp đổi mới đất nước, góp phần thực hiện dân chủ và xây dựng xã hội lành mạnh, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết toàn dân, một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ lòng biết ơn đồng chí Lê Quang Đạo – Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những nhà lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; người chiến sĩ cộng sản mẫu mực, nhà yêu nước chân chính, người con ưu tú của dân tộc, suốt đời chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trước anh linh của đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, mỗi cán bộ Mặt trận nguyện học tập theo tấm gương của đồng chí, không ngừng đoàn kết cùng tập thể Đảng đoàn, Ban Thường trực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giáo phó xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Trò chuyện với gia đình đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Đỗ Văn Chiến khẳng định, đồng chí Lê Quang Đạo là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, là tấm gương tiêu biểu của người chiến sĩ cộng sản mẫu mực, một nhà yêu nước chân chính, là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *