Antinet.info – Đắk Lắk kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm

img 161 1640491530289

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2020-2025, vừa họp phiên định kỳ lần thứ 15 để xem xét, kết luận và quyết định thi hành kỷ luật Đảng nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Cụ thể, xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Dương Đinh Quỳnh Thủy, đảng viên Chi bộ Bưu điện thành phố Buôn Ma Thuột, Đảng bộ Bưu điện tỉnh Đắk Lắk.

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk nhận thấy, trong thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Đắk Lắk, mặc dù đồng chí Dương Đinh Quỳnh Thủy không được Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Bưu điện tỉnh phân công phụ trách công tác tổ chức cán bộ; không được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giao nhiệm vụ rà soát, bố trí sắp xếp nhân sự của Bưu điện tỉnh Đắk Lắk, nhưng đồng chí đã mạo nhận cấp có thẩm quyền để đe dọa, ép buộc một số cán bộ, đảng viên, công nhân viên phải đưa tiền, chuyển tiền để không bị điều động, luân chuyển công tác hoặc để được ưu ái trong đề bạt, bổ nhiệm chức vụ.

Trong quá trình kiểm tra, giải quyết tố cáo, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Dương Đinh Quỳnh Thủy bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với các đồng chí liên quan sai phạm tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk.

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk nhận thấy, đối với đồng chí Lê Khắc Đức, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Thi hành án dân sự huyện Krông Pắk, nguyên Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk, với chức trách, nhiệm vụ được giao đồng chí đã có vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu cho lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh bổ nhiệm cán bộ và xét tuyển công chức các đợt từ năm 2012-2015 chưa bảo đảm quy trình, thủ tục, điều kiện theo quy định.

Đối với đồng chí Tạ Ngọc Sáng, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Thi hành án dân sự thành phố Buôn Ma Thuột, nguyên Đảng ủy viên, chấp hành viên, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, trong thời gian công tác tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk, với chức trách, nhiệm vụ được giao đồng chí đã có vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu chính cử công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên trung cấp và đề nghị bổ nhiệm chấp hành viên trung cấp cho công chức trên khi chưa bảo đảm tiêu chuẩn; tham mưu điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành Thi hành án tỉnh chưa bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Đảng và Nhà nuớc.

Đối với đồng chí Nguyễn Thị Liên, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 6, Đảng bộ phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột; nguyên Trưởng phòng Tài chính-Kế toán, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk, với chức trách, nhiệm vụ được giao, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Liên đã tham mưu lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện không đúng quy định trong việc thuê kho và thanh toán tiền thuê kho giữ tang vật vụ án; ký duyệt thanh toán một số chứng từ chi tiếp khách năm 2018; việc thu lại và sử dụng một phần số tiền thu nhập tăng thêm của công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Những khuyết điểm, sai phạm của đồng chí Lê Khắc Đức, đồng chí Tạ Ngọc Sáng, đồng chí Nguyễn Thị Liên là vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ công vụ, chưa làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên, gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh, ngành thi hành án và cá nhân các đồng chí.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Lê Khắc Đức, cảnh cáo đối với đồng chí Tạ Ngọc Sáng và đồng chí Nguyễn Thị Liên.

Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ea H’leo, nhiệm kỳ 2020-2025, và một số cán bộ đảng viên liên quan. Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk nhận thấy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ea H’leo có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện quy trình kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm kết hợp với quy trình xem xét thi hành kỷ luật; quy trình giải quyết tố cáo đối với đảng viên; chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ kiểm tra về thực hiện nguyên tắc, quy trình, quy định trong quá trình kiểm tra.

Đồng chí Nguyễn Chí Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Tổ trưởng các tổ kiểm tra đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm, thực hiện không đúng nguyên tắc, quy trình, quy định dẫn đến việc kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét, thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết tố cáo đối với đảng viên không đúng quy định, thiếu công tâm, khách quan, có dấu hiệu làm trái quy định trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Đồng chí Trịnh Hoài Thanh, chuyên viên cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, thành viên, thư ký các tổ kiểm tra chưa phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, đã có vi phạm, khuyết điểm, thực hiện không đúng, đầy đủ các nguyên tắc, quy trình, quy định dẫn đến việc kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo đối với đảng viên không đúng quy định của Đảng.

Những vi phạm của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ea H’leo và cá nhân các đồng chí nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, tạo dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, làm phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp trong Đảng bộ huyện Ea H’leo.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ea H’leo, nhiệm kỳ 2020-2025; cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Chí Cường và khiển trách đối với đồng chí Trịnh Hoài Thanh.

Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lê Văn Ngọt, Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Krông Bông. Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk nhận thấy, với trách nhiệm là Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ Kiểm tra, trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đã để Tổ kiểm tra thực hiện chưa đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng trong giải quyết tố cáo và tham mưu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xem xét, xử lý không nghiêm, chưa đúng mức đối với những khuyết điểm, sai phạm của đảng viên bị tố cáo.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lê Văn Ngọt bằng hình thức khiển trách.

Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Hoành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng PC03, Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Phòng PC03, Công an tỉnh Đắk Lắk; nguyên Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Cảnh sát kinh tế, kỹ thuật hình sự, Công an huyện Cư Kuin.

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk nhận thấy, với trách nhiệm được phân công làm điều tra viên thụ lý chính, đồng chí đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc tham mưu giải quyết tin báo về tội phạm đối với vụ việc lập khống hồ sơ, hạch toán, quyết toán chi phí vận chuyển cà-phê, niên vụ 2011-2012 và niên vụ 2015-2016 chưa đúng quy định pháp luật xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cà-phê Ea Sim, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin. Khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Nguyễn Hoành Long gây hậu quả, làm giảm uy tín của bản thân đồng chí và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi trước đây đồng chí sinh hoạt, công tác; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Hoành Long bằng hình thức khiển trách.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk còn xem xét, cho ý kiến báo cáo kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm và thống nhất chuyển quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với: đồng chí Nguyễn Văn Sỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư Kuin; đồng chí Hồ Văn Nhi, đảng viên Chi bộ 1, Đảng bộ phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an huyện, Phó Trưởng Công an huyện, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư Kuin; đồng chí Hoàng Thị Thu Phương, đảng viên, Phó Chi cục trưởng Thi hành án dân sự thành phố Buôn Ma Thuột; nguyên Đảng ủy viên, Chấp hành viên, Phó Trưởng phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk…

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.