Antinet.info – Công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

luongcuong 1640067372886

Sáng 21/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng, công tác chính trị năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 bằng hình thức trực tuyến. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 do Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trình bày tại Hội nghị cho biết: Năm 2021, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội, triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là: Chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Điều chỉnh linh hoạt, sáng tạo các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, trọng tâm là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; chủ động thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng… Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Đại tướng Lương Cường nhất trí với đánh giá trong báo cáo tổng kết và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị. Đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích đạt được trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân năm 2021. Đồng chí đề nghị, bước sang năm 2022, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân tập trung thực hiện tốt việc quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị Quân ủy Trung ương ngày 16/12/2021; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 với kết quả cao hơn năm 2021.

Hội nghị thống nhất một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Trong đó, chủ động kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các đơn vị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để kiểm tra, phòng ngừa vi phạm.

Lãnh đạo, chỉ đạo việc kiện toàn, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ theo mục tiêu Đề án tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Thực hiện tốt công tác giải quyết số lượng cán bộ, giảm tỷ lệ thừa, thiếu theo chức danh. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác chính sách cán bộ; công tác sĩ quan dự bị.

Chủ động nắm chắc tình hình, tiến hành chặt chẽ công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động trong toàn quân. Xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn; cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận. Đẩy mạnh Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; tích cực, chủ động xây dựng các phương án tuyên truyền đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia; thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở; hoạt động của hội đồng quân nhân. 

Chủ động nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với Quân đội, hậu phương quân đội; chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thực hiện tốt công tác chính sách nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh, liệt sĩ; các hoạt động Đề ơn đáp nghĩa; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh. Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn Quân đội lần thứ X chặt chẽ, đúng quy định.

Tiến hành có hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa Tổng cục Chính trị với Bộ Tổng Tham mưu, các ban, bộ, ngành và các tổ chức chính trị-xã hội của Trung ương; giữa các đơn vị với các cấp ủy, ban, ngành, đoàn thể địa phương. Giữ vững định hướng chính trị trong các hoạt động đối ngoại quốc phòng. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự…

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.