Antinet.info – Chung sức đồng lòng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (BQL Lăng) là cơ quan trực thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng chỉ đạo, phối hợp các đơn vị liên quan giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo đảm an ninh trật tự khu vực được giao; quản lý và tổ chức một số hoạt động tại Công trình Lăng, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Quảng trường Ba Đình và các công trình có liên quan. Những năm qua, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và chuyên trách phối thuộc, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Ngày 2/9/1969, Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã vĩnh biệt chúng ta. Thể theo nguyện vọng thiết tha của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã quyết định giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng Lăng của Người để các thế hệ người Việt Nam và bạn bè quốc tế đến viếng Người, tỏ lòng biết ơn và quyết tâm đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Nhiệm vụ này ngay từ đầu đã được giao cho quân đội, trực tiếp là Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau khi khánh thành Lăng, thời gian đầu nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công trình Lăng của Người, Quảng trường Ba Đình và các công trình có liên quan được giao cho một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ủy ban Hành chính TP Hà Nội đảm nhiệm. Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành thống nhất của Chính phủ đối với các lực lượng làm nhiệm vụ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình, ngày 11/7/1976, Bộ Chính trị ra Quyết định số 14-TB/TU về tổ chức bảo đảm nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quản lý Lăng và Quảng trường Ba Đình, đồng thời quyết nghị về việc thành lập Ban Phụ trách Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình. Ngày 14/8/1976, Hội đồng Chính phủ đã ra Quyết định số 145/CP thành lập Ban Phụ trách Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình – Ngày 14/8/1976 là ngày thành lập và cũng là ngày truyền thống của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới. Ngày 2/2/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL Lăng (thay thế Nghị định số 37/2008/NĐ-CP ngày 1/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL Lăng), theo đó BQL Lăng là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; quản lý, bảo đảm an ninh, nghi lễ, tổ chức các hoạt động tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Khu đón tiếp nhân dân, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông thuộc huyện Ba Vì, TP Hà Nội (Khu Di tích K9) và các công trình, kiến trúc có liên quan.

Vinh dự, tự hào được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Công trình Lăng của Người, 45 năm qua, BQL Lăng đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt. Thi hài Bác được giữ gìn trong trạng thái tốt nhất, Lăng của Người giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử được duy tu, tôn tạo ngày càng khang trang, sạch đẹp, đón tiếp tận tình, chu đáo đồng bào và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện tình cảm sâu nặng, đời đời biết ơn công lao trời, biển của Người đối với dân, với nước.

Từ ngày mở cửa Lăng, 29/8/1975 đến nay, đơn vị đã đón tiếp phục vụ gần 60 triệu lượt đồng bào và khách quốc tế; trong đó có hơn 10 triệu lượt khách của hầu hết các quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế; hơn 1.000 đoàn người có công với cách mạng; gần 3.000 đoàn tổ chức sinh hoạt chính trị bảo đảm tuyệt đối an toàn. Đặc biệt, vào những dịp như Lễ, Tết Nguyên đán, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày Quốc khánh 2/9 số lượng khách luôn tăng cao, có ngày đến 32.000 lượt người. Tại Khu Di tích K9 từ năm 1998 đến nay, đã đón tiếp 44.734 đoàn, với 3.252.667 lượt người đến tưởng niệm Bác Hồ và tham quan Khu Di tích.

Đảng ủy Đoàn 969, lãnh đạo BQL Lăng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và chuyên trách phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. BQL Lăng được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì (2016), Huân chương Lao động hạng nhì (2021); Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung đoàn 375 (BTL Cảnh vệ) được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong thời kỳ đổi mới và có nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an khen thưởng.

Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt, trong thời gian tới, Đảng ủy Đoàn 969, lãnh đạo BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định: Nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường, chủ động, sáng tạo, nắm vững thời cơ vươn lên làm chủ vững chắc nhiệm vụ y tế giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới. Trọng tâm là thực hiện các nội dung, định hướng lớn về nhiệm vụ y tế; kỹ thuật, kiến trúc Công trình Lăng; bảo đảm an ninh, nghi lễ; đón tiếp, tuyên truyền. Bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ y tế, kỹ thuật có kiến thức hiểu biết toàn diện, trình độ nghiệp vụ chuyên sâu, năng lực thực hành vững vàng, đủ sức kế thừa, tiếp nhận và làm chủ vững chắc nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới. Tranh thủ sự tư vấn của các nhà khoa học trong và ngoài nước, nhất là Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu và ứng dụng thành tựu khoa học vào thực hiện nhiệm vụ chính trị nhằm giải quyết tốt những vấn đề cơ bản, phục vụ cho nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Bác. Quan tâm chăm lo, duy trì mối quan hệ truyền thống giữa đơn vị và Trung tâm Nghiên cứu y sinh Matxcơva, Liên bang Nga. Không ngừng nâng cao năng lực quản lý, vận hành khai thác có hiệu quả hệ thống thiết bị kỹ thuật hiện có của Công trình Lăng. Tiếp tục đổi mới hệ thống thiết bị theo hướng đón đầu công nghệ hiện đại, bảo đảm đồng bộ, tin cậy có hệ số dự phòng cao, tiết kiệm nguồn lực, thân thiện môi trường. Lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác đón tiếp, tuyên truyền, góp phần phát huy ý nghĩa chính trị, văn hoá của Công trình Lăng và Khu Di tích K9 gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Phát huy những thành tích đã đạt được, bước vào giai đoạn mới của cách mạng, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động trong BQL Lăng tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã tin tưởng giao phó: Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, để Lăng Bác mãi mãi trường tồn cùng dân tộc, nơi hội tụ tình cảm, niềm tin, là không gian thiêng liêng với những giá trị lịch sử, chính trị và văn hóa, góp phần bồi đắp, hun đúc lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho mọi người Việt Nam hôm nay và mai sau.

Thiếu tướng, TS BÙI HẢI SƠN
Quyền Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *