Antinet.info – Các nước gửi điện, thư chúc mừng lãnh đạo cấp cao nước ta

Nhân dịp đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Thủ tướng Niu Di-lân Gia-xin-đa A-đơn đã gửi thư chúc mừng.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

* Nhân dịp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Tổng thống In-đô-nê-xi-a Giô-cô Uy-đô-đô; Toàn quyền Niu Di-lân Pát-xi Rét-đi; Tổng thống Xri Lan-ca  Gô-ta-bay-a Ra-gia-pắc-xa; Tổng thống CH A-déc-bai-gian In-ham A-li-ép; Tổng thống CH Cư-rơ-gư-xtan Xa-đư Gia-pa-rốp đã gửi điện, thư chúc mừng.

* Nhân dịp đồng chí Phạm Minh Chính được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Tổng thống In-đô-nê-xi-a Giô-cô Uy-đô-đô; Thủ tướng Niu Di-lân Gia-xin-đa A-đơn; Thủ tướng Bu-tan Lo-tay Sơ-ring; Thủ tướng CH A-déc-bai-gian A-li A-xa-đốp đã gửi điện, thư chúc mừng.

* Nhân dịp đồng chí Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Pắc Biêng Sấc, Chủ tịch Hạ viện Ba Lan En-bi-e-ta Uy-tếch, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Áo Úp-gang Xô-bốt-ca đã gửi thư chúc mừng.

* Nhân dịp đồng chí Bùi Thanh Sơn được bầu giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Niu Di-lân Na-nai-a Ma-hu-ta; Bộ trưởng Ngoại giao Xri Lan-ca Đi-nét Gu-na-oa-đen đã gửi thư chúc mừng.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *