Antinet.info – Các địa phương bầu các chức danh chủ chốt cho nhiệm kỳ mới

Sáng 28/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp thứ nhất xem xet quyết định công tác nhân sự và một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Mở đầu kỳ họp, Ủy ban bầu cử tỉnh Kiên Gang đã báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách 60 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026).

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tiến hành bầu Chủ tịch, hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; bầu các chức danh trưởng ban, phó trưởng các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026). Đồng thời tiến bầu Chủ tịch, ba Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 21 Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

Kiên Giang bầu các chức danh chủ chốt cho chính quyền nhiệm kỳ mới -0
Đại biểu bầu các chức danh chủ chốt của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đồng chí Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, (nhiệm kỳ 2016-2021) được tín nhiệm bầu lại giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, (nhiệm kỳ 2021-2026).

Đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, (nhiệm kỳ 2016-2021) được tín nhiệm bầu lại giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026).

Hai đồng chí Lê Hồng Thắm và Giang Văn Phục tái cử chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Nguyễn Đức Chín, Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Lưu Trung tái cử chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026).

Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang cũng đã tiến hành bầu và ra nghị quyết chuẩn y danh sách 31 nhân sự làm Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang đã thông qua tờ trình và thống nhất ra nghị quyết Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu phi thuế quan Phú Quốc tại xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc; Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ 2021-2026 là rất nặng nề nên Hội đồng nhân dân tỉnh phải phát huy hơn nữa trí tuệ tập thể, dân chủ thảo luận tạo sự thống nhất cao trong việc đưa ra các quyết định, cơ chế, chính sách đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy tỉnh nhà phát triển nhanh hơn trong thời gian tới.

“Mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cần thực hiện đúng chương trình hành động của mình đã cam kết với cử tri, năng động, sáng tạo, gương mẫu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết gắn bó với nhân dân, chủ động phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, các đoàn thể chính trị – xã hội, tổ chức tốt hơn các hoạt động giám sát, đổi mới có hiệu quả việc tiếp xúc cử tri, kịp thời lắng nghe để giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân…”, đồng chí Đỗ Thanh Bình mong muốn.

Đối với các đại biểu vừa được bầu vào các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình mong rằng tất cả tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách của mình, đề ra chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, cùng tập thể cấp ủy triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đã đề ra…

Hòa Bình bầu các chức danh chủ chốt tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn (thứ hai từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 28/6, tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình đã diễn ra Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thông báo tổng hợp những ý kiến kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Xem xét, biểu quyết thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ tán thành 100%.

Đặc biệt, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; các chức danh lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật, với số phiếu bầu tập trung và đạt tỷ lệ cao.bầu

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, chỉ đạo, ngay sau kỳ họp cần tập trung hoàn tất các thủ tục, hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê chuẩn các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định pháp luật, sớm ban hành Quy chế hoạt động để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để tổ chức và bảo đảm thực thi hiếp pháp và pháp luật trên địa bàn. Đồng thời, phát huy vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra….

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chương trình hành động; liên hệ chặt chẽ và chịu sự giám sát trước cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri; đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đơn khiếu nại, tố cáo của công dân…

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng 58 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được cử tri trong toàn tỉnh tín nhiệm bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương. Đồng thời, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, cử tri toàn tỉnh đã tham gia tích cực, trách nhiệm làm nên thành công của cuộc bầu cử.

Hòa Bình bầu các chức danh chủ chốt tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh -0
 Các đại biểu bầu các chức danh tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được từ các nhiệm kỳ trước, hoàn thiện cơ chế, chính sách, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các chủ trương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giai đoạn 2020-2025; đồng thời giám sát việc thực hiện các Nghị quyết và kế hoạch đó.

Tập trung thực hiện có hiệu quả bốn đột phá chiến lược gắn với các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế – xã hội. Thực hiện tốt Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung có liên quan đến hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Đối với cá nhân đại biểu Hội đồng nhân dân phải tích cực, chủ động đóng góp công sức, trí tuệ, nêu cao phẩm chất đạo đức, gương mẫu học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ và năng lực công tác, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, tham nhũng, lãng phí và các hành vi tiêu cực, thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân.

* Sáng 28/6, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ hợp thứ nhất, bầu các chức danh thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh.

Kiên Giang, Thanh Hóa bầu các chức danh chủ chốt cho nhiệm kỳ mới -0

Trao Giấy chứng nhận cho các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII.

Kỳ họp đã thông qua báo cáo kết quả bầu cử, trao Giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 cho 85 đại biểu và tiến hành công tác bầu cử, bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Theo đó, 85 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII tham dự kỳ họp đã thực hiện quyền dân chủ trực tiếp, bỏ phiếu kín, bầu đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII; các ông: Lê Tiến Lam, Nguyễn Quang Hải trúng cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII.

Tiếp đó, kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, bầu tám chức danh trưởng, phó các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, thông qua Nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân. 

Cũng tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa giới thiệu nhân sự Ủy ban nhân dân, tiến hành bầu ông Đỗ Minh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa; các ông Nguyễn Văn Thi, Mai Xuân Liêm, Đầu Thanh Tùng, Lê Đức Giang giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân đạt tỷ lệ 100% phiếu bầu; bầu được 20 Ủy viên Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026; bầu 32 Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII đã biểu quyết thông qua 12 nghị quyết tại kỳ họp và cơ quan chức năng tiếp tục, khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ pháp lý, trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn chức danh chủ chốt được bầu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *