Antinet.info – Bình Dương khen thưởng tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác Hồ

bk1 1637313587282

Ngày 19/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh đến điểm cầu các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được nâng lên và trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Ý thức trọng dân, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân để tự chấn chỉnh, tự sửa đổi, tự tu dưỡng đạo đức cách mạng làm cho dân tin, dân yêu, dân quý và dân nghe theo, đi theo và nhiệt tình ủng hộ cùng với Đảng, chính quyền quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị luôn được chú trọng.

Thực tế đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo thể hiện sự chủ động, tích cực vào cuộc của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong học tập và làm theo Bác. Tiêu biểu như các mô hình: “Gần dân, sát việc, làm việc tận tụy, công tâm”; “Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân”; “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”…

Các địa phương, cơ sở đã phát động nhiều phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trong xây dựng khu phố – ấp văn hóa; các phong trào mang tính đạo lý như: “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”; vận động hành động vì cộng đồng như hiến đất mở đường, tham gia tích cực các phong trào xã hội, xây dựng khu phố văn minh, khu phố, tuyến phố kiểu mẫu xanh – sạch – đẹp, vận động trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Bình Dương khen thưởng tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác Hồ -0
 Cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Đặc biệt, khi xảy ra dịch bệnh Covid-19, đã xuất hiện nhiều mô hình hướng về cộng đồng, chia sẻ khó khăn với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh như: Phiên chợ 0 đồng, Chợ nhân đạo, Sẻ chia yêu thương, Bếp ăn yêu thương, Lá chắn yêu thương, Chuyến xe nghĩa tình, Gói an sinh Công đoàn, Giọt sữa yêu thương; vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê nhà trọ cho công nhân, người lao động…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao đề nghị các cấp ủy đảng, các địa phương, đơn vị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, tập trung bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong toàn Đảng và toàn xã hội về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tổ chức việc học tập và làm theo Bác theo chuyên đề toàn khóa và các năm theo đúng tinh thần Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 một cách nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương.

Tiếp tục chú trọng việc đăng ký học và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên theo hướng thật cụ thể, thiết thực, hiệu quả; lấy kết quả phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong khối cơ quan hành chính, quản lý nhà nước; cụ thể hóa thành các quy định để thực hiện, kiểm tra, đánh giá và để nhân dân có thể giám sát. Tổ chức rà soát, sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để cải tiến nội dung, cách thức triển khai nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình đang thực hiện.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện nhắc nhở, kiểm điểm, phê bình, uốn nắn những tập thể, cá nhân thực hiện chưa nghiêm, chưa tốt việc học tập và làm theo Bác….

Tại hội nghị, 5 tập thể và cá nhân đã nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 131 tập thể, hộ gia đình và cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020.  

Dịp này, 29 tập thể và cá nhân đạt giải tại Cuộc thi viết và thuyết trình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Sáng mãi niềm tin” tổ chức vào tháng 5/2021 đã được tỉnh Bình Dương biểu dương và khen thưởng.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.