Antinet.info – Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương xác định trọng tâm phối hợp giai đoạn mới

bqd5725 1anh hoi nghi 1639571318875

Chiều 15/12, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết: Sau 5 năm triển khai thực hiện, công tác phối hợp giữa 2 cơ quan đã đạt những kết quả quan trọng. Qua đó, kịp thời chia sẻ thông tin, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác nội chính và quân sự quốc phòng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp có liên quan, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan. 

Hội nghị lần này thảo luận, cho ý kiến, đánh giá tình hình, kết quả công tác phối hợp, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chiến lược, đề án, chủ trương, chính sách lớn về lĩnh vực nội chính, quân sự quốc phòng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nghiên cứu xây dựng, thẩm định các đề án về tổ chức hoạt động của các cơ quan chức năng, tư pháp, thanh tra, pháp lý trong Quân đội; tạo cơ sở tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và hướng dẫn theo dõi, kiểm tra giám sát việc thực hiện, trao đổi thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của 2 cơ quan và một số nhiệm vụ khác.

Báo cáo sơ kết 5 năm qua chỉ rõ, Quân ủy Trung ương và Ban Nội chính Trung ương đã tích cực, chủ động phối hợp tham mưu, sơ kết, tổng kết kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; xây dựng các Đề án lớn về nội chính và phòng, chống tham nhũng. Hai bên đã phối hợp nắm bắt kịp thời, đánh giá đúng tình hình công tác quân sự, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phối hợp tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước chủ trương, chính sách, giải pháp xử lý, góp phần đặc biệt quan trọng vào việc bổ sung, phát triển đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập, phát triển, nhằm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao công tác phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi bên.

Đồng chí nhấn mạnh nội dung công phối hợp giai đoạn mới. Trong đó, hai bên tăng cường phối hợp, tập trung cụ thể hóa các nhiệm vụ thành kế hoạch, chương trình hành động của mỗi cơ quan để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan Nội chính và Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nghiên cứu, tham mưu đã đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo điều hành nhiều chỉ thị, quy định để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; tham mưu, tham gia ý kiến xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cụ thể hóa tinh thần Hiến pháp năm 2013, các chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tham mưu thực hiện có hiệu quả cơ chế phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; tham mưu chỉ đạo xử lý nghiêm minh, kịp thời sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; tăng cường tham mưu sơ kết, tổng kết, xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tập trung nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng… 

Nhân dịp này, đồng chí Phan Đình Trạc trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nội chính Đảng tặng các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. 

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.