Antinet.info – Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Ủy ban Dân tộc ký kết phối hợp công tác, giai đoạn 2021-2025

a1 1637063149284

Chiều 16/11, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020, ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hầu A Lềnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao kết quả Chương trình phối hợp công tác của 2 cơ quan 5 năm qua, nhất là đã góp phần nâng cao chất lượng tham mưu để Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ ban hành chủ trương, chính sách mới về công tác dân tộc và công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương về công tác dân vận, công tác dân tộc.

Chỉ rõ một số hạn chế, bất cập trong công tác phối hợp thực hiện của 2 cơ quan thời gian qua, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân tộc, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo chức năng, nhiệm vụ của 2 cơ quan, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng, 2 đơn vị cần nắm chắc những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, của Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và về công tác dân tộc.

Chủ động nắm chắc tình hình đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tính chủ động, ý chí tự lực, tự cường tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh; xây dựng nông thôn mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ những vấn về nảy sinh ở cơ sở. Phối hợp tham mưu đào tạo, bồi dưỡng trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, tăng cường đồng thuận xã hội tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân.

Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số là một trong những kết quả nổi bật của Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Ủy ban Dân tộc 5 năm qua. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 14,5% trong đó, giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp chiếm 17,2%.

Các cấp ủy đảng đã triển khai xây dựng đội ngũ cấp ủy viên người dân tộc thiểu số theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kết quả theo dõi đại hội đảng bộ cấp tỉnh (nhiệm kỳ 2020 – 2025) cho thấy, tỷ lệ cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số chiếm 11% (cao hơn nhiệm kỳ trước 0,8%); ủy viên Ban Thường vụ người dân tộc thiểu số chiếm 14%; Phó Bí thư cấp ủy người dân tộc thiểu số là 10% và Bí thư cấp ủy là 8%.

Kết quả Đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025, có 389 đồng chí người dân tộc thiểu số trúng cử cấp ủy, chiếm tỷ lệ 11,6%, cao hơn nhiệm kỳ trước 0,72%; có 113 đồng chí người dân tộc thiểu số trúng cử Ủy viên Ban Thường vụ, chiếm tỷ lệ 11,86%, cao hơn nhiệm kỳ trước là 0,51% và cao nhất là tỉnh Cao Bằng, chiếm 80%.

Đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở Ban dân vận các cấp tiếp tục được quan tâm xây dựng, nhiệm kỳ 2020-2025, có 13 đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy là người dân tộc thiểu số (chiếm 20,63%).

Theo Báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia, ngày 20/7/2021, cho thấy, đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 – 2026) là người dân tộc thiểu số trúng cử là 89 người (17,84% ) cao nhất từ trước đến nay. 

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.