Antinet.info – Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào cơ quan hành chính

5 1 1637968197751

Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên hoàn thành nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang hệ thống ISO 9001:2015 trước hai năm so với thời hạn quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ; qua đó đem lại những hiệu quả tích cực, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công. Tỉnh Quảng Ninh đang xây dựng, phấn đấu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO điện tử vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước thời gian tới.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Trong ba năm 2017, 2018 và 2019, tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu toàn quốc trên bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính. Ðặc biệt, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh có sự bứt phá mạnh mẽ lên vị trí thứ ba, sau rất nhiều năm chỉ đứng trong nhóm từ thấp nhất đến trung bình; chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin cũng ở vị trí thứ ba toàn quốc… Những kết quả này khẳng định sự nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh, với những biện pháp cụ thể, trong đó có việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 vào các cơ quan, đơn vị hành chính từ cấp tỉnh đến xã.

Cục Hải quan Quảng Ninh đã tích cực triển khai, cập nhật các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Ông Trịnh Văn Nhuận, Phó Cục trưởng Hải quan Quảng Ninh, cho biết: Nhận thức được vai trò của việc cụ thể hóa các quy trình quản lý, Cục đã chú trọng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 vào hoạt động chuyên môn, qua đó, xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng công việc và năng lực điều hành tại đơn vị, góp phần rút ngắn quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Ðến nay, 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Hải quan được giải quyết trước và đúng hạn, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của Hải quan Quảng Ninh.

Là một trong những địa phương nỗ lực áp dụng quản lý chất lượng, huyện Tiên Yên đã xây dựng các quy trình ISO cho các thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Hồ sơ đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo được lưu giữ đầy đủ; đồng thời xây dựng và cập nhật thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền vào hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Huyện Tiên Yên duy trì việc khảo sát, lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân tại Trung tâm Hành chính công huyện, đồng thời công bố đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện trên trang dịch vụ công của tỉnh. Ông Nguyễn Văn Nhanh, Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, cho biết: UBND thị trấn đã chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 sớm so với quy định của UBND tỉnh. Quy trình tiếp nhận giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cơ bản đã được thực hiện theo các bước giải quyết cụ thể, từ việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt hồ sơ và trả kết quả.

Nhìn chung, sau khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, quy trình làm việc của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh đã được vận hành trơn tru, rõ người, rõ việc và rõ kết quả. Nhiều sở, ngành, địa phương đã rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 40 đến 60%. Tiêu biểu như: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh cắt giảm trung bình hơn 70% thời gian so với quy định; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trung bình cắt giảm 48,8%, đặc biệt một số thủ tục quyết định chủ trương đầu tư rút ngắn hơn 60% thời gian; Sở Công thương cắt giảm 68,51%  thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính… Qua đó, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Tân, Chi Cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn, Ðo lường, Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) cho biết, trên nền tảng hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, tỉnh đang xây dựng và sẽ sớm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO điện tử vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong quý I/2022. Ban Chỉ đạo ISO tỉnh đang rà soát lại hiện trạng, hạ tầng hệ thống ISO điện tử và tiến hành tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ phụ trách ISO sở, ngành, địa phương, đơn vị. ISO điện tử được xây dựng trên cơ sở tích hợp đồng bộ với hệ thống chính quyền điện tử; vừa bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính bên ngoài, vừa theo dõi được tiến độ giải quyết công việc nội bộ giữa các sở, ngành. Tại phần mềm này, thời gian xử lý công việc của mỗi đơn vị sẽ được quy định rõ ràng, tạo thuận lợi cho người đứng đầu theo dõi, chỉ đạo, rút gọn hoàn toàn quy trình báo cáo, đôn đốc bằng văn bản trước đây.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.